REGULAMENTUL (CEE) nr. 911/2001

REGULAMENTUL (CEE) nr. 911/2001 AL COMISIEI din 10 mai 2001 de extindere a listei de produse prevăzută de anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieţei fructelor şi legumelor 1 , astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 718/20012 al Comisiei, în special articolul 2 alineatul (3), întrucât:

(1) Clasificarea după standarde comune obligatorii pentru fructele şi legumele proaspete constituie un cadru de referinţă care încurajează comerţul loial şi transparenţa pe piaţă şi elimină de pe piaţă produsele de calitate nesatisfăcătoare. De asemenea, contribuie la îmbunătăţirea profitabilităţii producţiei.

(2) Cu ajutorul reprezentanţilor sectorului din partea Asociaţiei Europene a Cultivatorilor de Ciuperci, Grupul de lucru privind standardizarea produselor perisabile şi dezvoltarea calităţii al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE/ONU) a adoptat recent în unanimitate un nou standard pentru ciupercile cultivate din genul Agaricus. Dat fiind că, de asemenea, volumul şi valoarea în prezent considerabile ale comerţului intracomunitar şi extracomunitar cu ciuperci cultivate justifică adoptarea unui standard, produsul trebuie să fie adăugat la lista de produse care urmează să fie furnizate în stare proaspătă consumatorilor şi sunt supuse standardelor.

(3) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a fructelor şi legumelor proaspete,

DOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 

Ciupercile cultivate sunt adăugate în lista prevăzută de anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2200/96.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a şaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 mai 2001.

Pentru Comisie,

Franz FISCHLER,

Membru al Comisiei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *