REGULAMENTUL (CE) nr. 47/2003

REGULAMENTUL (CE) nr. 47/2003 AL COMISIEI din 10 ianuarie 2003 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieţei fructelor şi legumelor, modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 545/2002, în special articolul 2 alineatul (3),

întrucât:

(1) anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2200/96 stabileşte lista produselor destinate să fie livrate în stare proaspătă către consumator şi care fac obiectul unor standarde.

(2) ambalajele destinate consumatorului care conţin diferite soiuri de fructe şi legume se dezvoltă pe piaţă şi permit să se răspundă cererii anumitor consumatori.

(3) loialitatea tranzacţiilor implică faptul ca fructele şi legumele proaspete vândute în acelaşi ambalaj să fie omogene în ceea ce priveşte calitatea. Acest lucru face necesar să se extindă lista produselor care fac obiectul standardelor de comercializare pentru a include alte produse în cazul în care acestea sunt prezentate în ambalaje de vânzare amestecate cu produse incluse deja în lista respectivă.

(4) anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2200/96 trebuie modificată în consecinţă.

(5) măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului de gestionare a fructelor şi legumelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 

La anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2200/96, se adaugă următorul text:

„Alte produse, menţionate la articolul 1, în cazul în care sunt prezentate în amestec, într-un ambalaj de vânzare cu o greutate netă mai mică de trei kilograme, cu cel puţin unul dintre produsele menţionate în prezenta anexă.”

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 ianuarie 2003.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *