REGULAMENTUL (CE) NR. 1221/2008

REGULAMENTUL (CE) NR. 1221/2008

din 5 decembrie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor

(CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 si (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor si legumelor

privind standardele de comercializare

EMITENT: Comisia

PUBLICAT ÎN: Jurnalul Oficial nr. L 336 din 13 decembrie 2008, p. 1 – 80

Descriptor CELEX: 32008R1221

Descriptor natural: Regulament 1221 2008

Descriptor serial: Regulament 2008 1221

Numai legislatia Comunitatilor Europene tiparita în editia pe hârtie a Jurnalului Oficial al Uniunii

Europene este considerata autentica.

COMISIA COMUNITATILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”)*1), în special articolul 121 litera (a) coroborat cu articolul 4, întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 361/2008 al Consiliului) a integrat în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1234/2007, de la 1 iulie 2008, dispozitiile Regulamentului (CE) nr. 1182/2007 al Consiliului), care stabileste norme specifice privind sectorul fructelor si legumelor, fara a supune discutiei optiunile de politici de baza. Aceste dispozitii prevad ca fructele si legumele destinate a fi vândute în stare proaspata consumatorilor pot fi comercializate numai daca sunt de calitate buna, corecta si vandabila si daca este indicata tara de origine. În vederea armonizarii modalitatii de punere în aplicare a acestei dispozitii, este necesara definirea acestor caracteristici prin stabilirea unui standard general de comercializare pentru toate fructele si legumele proaspete.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei) nu contine în forma actuala standarde de comercializare specifice pentru produsele individuale incluse în prezent într-un numar de regulamente existente, care continua sa fie aplicabile în temeiul articolului 203a alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. Pentru o mai mare claritate, este necesara reunirea tuturor standardelor de comercializare specifice prevazute la articolul 113 alineatul (1) literele (b) si (c) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1580/2007.

(3) De asemenea, tinând seama de experienta acumulata si în vederea simplificarii, este necesara reducerea listei produselor care fac obiectul unor standarde de comercializare specifice astfel încât aceasta sa includa doar acele produse pentru care apare necesitatea adoptarii unui standard bazat pe o evaluare a relevantei acestuia, luând în considerare în special produsele care fac obiectul celui mai ridicat volum de schimburi comerciale, ca valoare, pe baza cifrelor din baza de date Comext privind schimburile comerciale intra si extra comunitare.

(4) În vederea eliminarii barierelor inutile în calea comertului, în cazul în care trebuie prevazute standarde de comercializare specifice pentru produse individuale, aceste standarde ar trebui sa corespunda celor adoptate de Comisia Economica pentru Europa a Natiunilor Unite (CEE-ONU). Din acelasi motiv, alte produse ar trebui considerate ca fiind conforme cu standardele generale de comercializare atunci când detinatorul acestora este în masura sa demonstreze ca produsele sunt conforme cu oricare din standardele aplicabile în acest caz.

(5) De asemenea, exceptiile si scutirile de la aceste standarde ar trebui sa fie modificate în consecinta. În special, ar trebui eliminata referinta la criteriile minime de calitate pentru produsele destinate prelucrarii industriale, deoarece acele criterii se refereau la schemele de ajutor care au fost abrogate prin Regulamentul (CE) nr. 1182/2007. Deoarece anumite fructe si legume se dezvolta în mod natural si au un caracter perisabil, ar trebui sa fie permis ca acestea sa poata prezenta o usoara lipsa de prospetime si turgescenta daca nu fac parte din categoria „Extra”. Anumite produse care, în mod normal, nu sunt comercializate intacte ar trebui sa fie scutite de la respectarea standardelor generale de comercializare care cer ca produsul sa fie comercializat intact.

(6) Pentru evitarea fraudelor si a inducerii în eroare a consumatorilor, informatiile specifice cerute de catre aceste standarde ar trebui sa fie disponibile consumatorilor înainte de achizitionarea produselor. În special, este cazul vânzarilor de la distanta în cadrul carora experienta a demonstrat ca exista riscul de fraude si de nerespectare a normelor de protectie a consumatorilor prevazute de aceste standarde.

(7) În vederea asigurarii unor controale corecte si eficiente, facturile si documentele însotitoare care nu sunt destinate consumatorilor, ar trebui sa contina anumite informatii de baza prevazute în standardele de comercializare.

(8) Dispozitiile privind amestecurile de fructe si legume ar trebui sa fie simplificate mentinând în acelasi timp un nivel suficient de protectie a consumatorilor. Domeniul de aplicare a dispozitiilor ar trebui extins astfel încât sa includa coletele cu o greutate mai mica sau egala cu 5 kg pentru a reflecta tendinta pietei de comercializare a unor colete mai mari decât pâna în prezent. Dispozitiile privind amestecurile de fructe si legume ar trebui sa fie simplificate mentinând în acelasi timp un nivel suficient de protectie a consumatorilor. Domeniul de aplicare a dispozitiilor ar trebui extins astfel încât sa includa coletele cu o greutate mai mica sau egala cu 5 kg pentru a reflecta tendinta pietei de comercializare a unor colete mai mari decât pâna în prezent.

(9) Dispozitiile capitolului II din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 privind controalele de conformitate cu standardele de comercializare ar trebui simplificate fara a le reduce domeniul de aplicare în vederea garantarii conformitatii la un nivel adecvat. Dispozitiile ar trebui sa ia în considerare prevederile articolul 113a alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 care prevede ca statele membre trebuie sa verifice în mod selectiv, pe baza unei analize a riscului, daca produsele în cauza se conformeaza standardelor de comercializare si ca aceste verificari ar trebui sa se concentreze pe etapa anterioara expedierii de la locul de productie, când produsele sunt ambalate sau încarcate. Pentru produsele din tarile terte, verificarile ar trebui efectuate înainte de punerea în circulatie. În special, ar trebui întarit rolul evaluarii riscului în selectarea produselor care urmeaza a fi supuse verificarilor. Experienta arata ca definitia termenului „comerciant” ar trebui extinsa si detaliata în mod considerabil astfel încât sa cuprinda toti actorii din lantul comercial si în vederea asigurarii certitudinii juridice.

(10) Prin urmare, este necesara abrogarea urmatoarelor regulamente ale Comisiei:

– Regulamentul (CEE) nr. 1292/81 al Comisiei din 12 mai 1981 de stabilire a standardelor de calitate pentru praji, patlagele vinete si dovlecei);

– Regulamentul (CEE) nr. 2213/83 al Comisiei din 28 iulie 1983 de stabilire a standardelor de calitate pentru ceapa si andive);

– Regulamentul (CEE) nr. 1591/87 al Comisiei din 5 iunie 1987 de stabilire a standardelor de calitate pentru varza, varza de Bruxelles, telina pentru petiol si frunze, spanac si prune);

– Regulamentul (CEE) nr. 1677/88 al Comisiei din 15 iunie 1988 de stabilire a standardelor de calitate pentru castraveti);

– Regulamentul (CE) nr. 831/97 al Comisiei din 7 mai 1997 de stabilire a standardelor de comercializare care se aplica pentru fructele de avocado);

– Regulamentul (CE) nr. 2288/97 al Comisiei din 18 noiembrie 1997 de stabilire a standardelor de comercializare pentru usturoi);

– Regulamentul (CE) nr. 963/98 al Comisiei din 7 mai 1998 de stabilire a standardelor de comercializare pentru conopide si anghinare);

– Regulamentul (CE) nr. 730/1999 al Comisiei din 7 aprilie 1999 de stabilire a standardului de comercializare pentru morcovi);

– Regulamentul (CE) nr. 1168/1999 al Comisiei din 3 iunie 1999 de stabilire a standardului de comercializare pentru prune);

– Regulamentul (CE) nr. 1455/1999 al Comisiei din 1 iulie 1999 de stabilire a standardului de comercializare a ardeilor grasi);

– Regulamentul (CE) nr. 2377/1999 al Comisiei din 9 noiembrie 1999 de stabilire a standardului de comercializare pentru sparanghel*15);

– Regulamentul (CE) nr. 2561/1999 al Comisiei din 3 decembrie 1999 de stabilire a standardului de comercializare a mazarii);

– Regulamentul (CE) nr. 2789/1999 al Comisiei din 22 decembrie 1999 de stabilire a standardului de comercializare aplicabil strugurilor de masa);

– Regulamentul (CE) nr. 790/2000 al Comisiei din 14 aprilie 2000 de stabilire a normelor de comercializare care se aplica tomatelor);

– Regulamentul (CE) nr. 851/2000 al Comisiei din 27 aprilie 2000 de stabilire a normelor de comercializare pentru caise);

– Regulamentul (CE) nr. 175/2001 al Comisiei din 26 ianuarie 2001 de stabilire a standardului de comercializare aplicabil nucilor comune în coaja);

– Regulamentul (CE) nr. 912/2001 al Comisiei din 10 mai 2001 de stabilire a standardului de comercializare pentru fasole);

– Regulamentul (CE) nr. 1508/2001 al Comisiei din 24 iulie 2001 de stabilire a standardului de comercializare pentru ceapa si de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2213/83);

– Regulamentul (CE) nr. 1543/2001 al Comisiei din 27 iulie 2001 de stabilire a standardului de comercializare pentru laptuca si pentru cicoare creata de gradina si cicoare de gradina cu frunze întregi);

– Regulamentul (CE) nr. 1615/2001 al Comisiei din 7 august 2001 de stabilire a standardului de comercializare pentru pepeni galbeni si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1093/97);

– Regulamentul (CE) nr. 1799/2001 al Comisiei din 12 septembrie 2001 de stabilire a standardului comercial pentru citrice);

– Regulamentul (CE) nr. 2396/2001 al Comisiei din 7 decembrie 2001 de stabilire a standardului de comercializare aplicabil prazului);

– Regulamentul (CE) nr. 843/2002 al Comisiei din 21 mai 2002 de stabilire a standardului de comercializare aplicabil capsunilor si de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 899/87);

– Regulamentul (CE) nr. 1284/2002 al Comisiei din 15 iulie 2002 de stabilire a standardului de comercializare pentru alunele cu coaja);

– Regulamentul (CE) nr. 1466/2003 al Comisiei din 19 august 2003 de stabilire a standardului de comercializare pentru anghinare si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 963/98);

– Regulamentul (CE) nr. 1757/2003 al Comisiei din 3 octombrie 2003 de stabilire a standardului de comercializare pentru dovlecei si de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1292/81);

– Regulamentul (CE) nr. 85/2004 al Comisiei din 15 ianuarie 2004 de stabilire a standardului de comercializare pentru mere);

– Regulamentul (CE) nr. 86/2004 al Comisiei din 15 ianuarie 2004 de stabilire a standardului de comercializare pentru pere);

– Regulamentul (CE) nr. 214/2004 al Comisiei din 6 februarie 2004 de stabilire a standardelor de comercializare pentru cirese);

– Regulamentul (CE) nr. 1673/2004 al Comisiei din 24 septembrie 2004 de stabilire a standardelor de comercializare care se aplica fructelor kiwi);

– Regulamentul (CE) nr. 1861/2004 al Comisiei din 26 octombrie 2004 de stabilire a standardului de comercializare pentru piersici si nectarine);

– Regulamentul (CE) nr. 1862/2004 al Comisiei din 26 octombrie 2004 de stabilire a standardului de comercializare pentru pepenii verzi);

– Regulamentul (CE) nr. 1863/2004 al Comisiei din 26 octombrie 2004 de stabilire a standardului de comercializare pentru ciupercile de cultura);

– Regulamentul (CE) nr. 634/2006 al Comisiei din 25 aprilie 2006 de stabilire a standardului de comercializare aplicabil verzei cu capatâna si de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1591/87);

(11) Pentru a permite statelor membre si comerciantilor sa se pregateasca pentru schimbarile introduse prin prezentul regulament, acesta ar trebui sa se aplice începând cu 1 iulie 2009. Ar trebui prevazute dispozitii tranzitorii adecvate pentru a permite utilizarea, pâna la epuizarea stocurilor, a etichetelor si certificatelor de conformitate care corespund dispozitiilor actuale ale Regulamentului (CE) nr. 1580/2007 si pentru valabilitatea în continuare a autorizatiilor acordate comerciantii autorizati.

(12) Prin urmare, se impune ca Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 sa fie modificat în consecinta.

(13) Comitetul de gestionare a organizarii comune a pietelor agricole nu a emis un aviz în termenul stabilit de presedintele sau,

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1580/2007

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se modifică după cum urmează:

(1) La titlul II, capitolul I, înaintea articolului 3 se inserează următorul articol 2a:

„Articolul 2a

Standarde de comercializare; deținători

1. Cerințele prevăzute la articolul 113a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 reprezintă standardul general de comercializare. Standardul general de comercializare este prezentat în detaliu în partea A a anexei I la prezentul regulament.

Fructele și legumele care nu care fac obiectul unui standard de comercializare specific trebuie să se conformeze standardului general de comercializare. Cu toate acestea, atunci când deținătorul este în măsură să demonstreze că produsele sunt conforme cu oricare din standardele aplicabile adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (CEE-ONU), produsul este considerat ca fiind conform cu standardul general de comercializare.

2. Standardele de comercializare specifice prevăzute la articolul 113 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 sunt stabilite în partea B a anexei I la prezentul regulament, pentru următoarele produse:

(a) mere;

(b) citrice;

(c) fructe kiwi;

(d) lăptucă, cicoarea creață de grădină și cicoarea de grădină cu frunze întregi;

(e) piersici și nectarine;

(f) pere;

(g) căpșuni;

(h) ardei grași;

(i) struguri de masă;

(j) tomate.

3. În sensul articolului 113a alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, se înțelege prin «deținător» orice persoană fizică sau juridică care deține, fizic, produsele în cauză.”

(2) Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a) Alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i) teza introductivă și litera (a) se înlocuiesc cu următorul text:

„Prin derogare de la articolul 113a alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, următoarele produse nu fac obiectul obligației de respectare a standardelor de comercializare:

(a) dacă sunt etichetate vizibil cu mențiunea «destinație industrială», «destinat consumului animal» sau orice altă mențiune similară, produsele:

(i) cu destinație industrială sau

(ii) destinate consumului animal sau unei alte utilizări nealimentare;”;

(ii) se adaugă următoarea literă:

„(d) produse care au fost supuse unui proces de curățare sau tăiere devenind «gata pentru consum» sau «gata pentru gătit».”;

(b) La alineatul (2), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Prin derogare de la articolul 113a alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, următoarele produse nu fac obiectul obligației de respectare a standardelor de comercializare în cadrul unei anumite zone de producție:”;

(c) Alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„3. Prin derogare de la articolul 113a alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, statele membre pot scuti de la respectarea cerințelor în materie de standarde specifice de comercializare produsele destinate prelucrării, altele decât cele menționate la alineatul (1) litera (a) punctul (i), care sunt prezentate spre vânzare cu amănuntul consumatorilor, pentru uzul personal al acestora, și care sunt etichetate cu mențiunea «produs destinat prelucrării» sau cu orice altă mențiune similară.”

(d) Se inserează următoarele alineate (3a) și (3b):

„3a. Prin derogare de la articolul 113a alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, în ceea ce privește standarde specifice de comercializare, fructele și legumele proaspete care nu fac parte din categoria «Extra» pot prezenta, în etapele ulterioare expedierii, o ușoară lipsă de prospețime și turgescență și o ușoară alterare datorate dezvoltării și caracterului perisabil al acestora.

3b. Prin derogare de la articolul 113a alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, următoarele produse nu fac obiectul obligației de respectare a standardelor generale de comercializare:

(a) ciuperci altele decât ciupercile de cultură care intră sub incidența codului NC 0709 59;

(b) capere care intră sub incidența codului NC 0709 90 40;

(c) migdale amare care intră sub incidența codului NC 0802 11 10;

(d) migdale decojite care intră sub incidența codului NC 0802 12;

(e) alune decojite care intră sub incidența codului NC 0802 22;

(f) nuci comune decojite care intră sub incidența codului NC 0802 32;

(g) semințe de pin care intră sub incidența codului NC 0802 90 50 și

(h) șofran care intră sub incidența codului NC 0910 20.”;

(3) Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a) Alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1. Informațiile specifice solicitate în temeiul prezentului capitol sunt prezentate în mod lizibil și evident pe una dintre părțile ambalajului, fie imprimate direct pe colet astfel încât să nu poată fi șterse, fie pe o etichetă care este parte integrantă din ambalaj sau este bine atașată acestuia.”

(b) Se adaugă următoarele alineate:

„3. În cazul contractelor la distanță în sensul articolului 2 alineatul (1) din Directiva 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului, conformitatea cu standardele de comercializare impune ca informațiile specifice să fie disponibile înainte de încheierea cumpărării produsului.

4. Facturile și documentele însoțitoare, cu excepția chitanțelor destinate consumatorilor, indică numele și țara de origine a produselor și, după caz, categoria, soiul sau tipul comercial, în cazul în care acestea sunt cerute de un standard specific de comercializare sau faptul că produsul este destinat prelucrării.

(4) Articolele 5 și 6 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 5

Informații specifice în stadiul de comercializare cu amănuntul

În stadiul comercializării cu amănuntul, informațiile specifice solicitate în temeiul prezentului capitol sunt lizibile și evidente. Produsele pot fi prezentate spre vânzare cu condiția ca comerciantul cu amănuntul să afișeze în imediata apropiere a produselor și într-un mod vizibil și lizibil informațiile specifice privind țara de origine a produselor și, după caz, categoria și soiul sau tipul comercial, astfel încât cumpărătorii să nu fie induși în eroare.

Pentru produsele preambalate prevăzute de Directiva 2000/ 13/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*), în plus față de informațiile prevăzute în standardele de comercializare, se indică greutatea netă. Totuși, pentru produsele comercializate la bucată, cerința de a indica greutatea netă nu se aplică dacă numărul articolelor poate fi observat clar și ușor numărat prin ambalaj sau dacă numărul este indicat pe etichetă.

Articolul 6

Amestecuri

1. Comercializarea coletelor având o greutate netă mai mică sau egală cu 5 kg, care conțin amestecuri de fructe și legume din soiuri diferite, este permisă dacă:

(a) produsele sunt calitativ omogene și fiecare produs în cauză este conform cu standardul specific de comercializare relevant sau, în absența unui standard specific de comercializare pentru un anumit produs, cu standardul general de comercializare;

(b) ambalajul este etichetat în mod corespunzător, în conformitate cu dispozițiile prezentului capitol și

(c) amestecul nu este de natură să inducă în eroare cumpărătorul.

2. Cerințele de la alineatul (1) litera (a) nu se aplică produselor din cadrul unui amestec care nu fac parte din sectorul fructelor și legumelor astfel cum este definit la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

3. Dacă fructele și legumele din cadrul unui amestec provin din mai multe state membre sau țări terțe, numele întregi ale țărilor de origine pot fi înlocuite cu una din mențiunile următoare, după caz:

(a) «amestec de fructe și legume originare din CE»;

(b) «amestec de fructe și legume originare din afara CE»;

(c) «amestec de fructe și legume originare din CE și din afara CE».

(5) Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 7

Domeniul de aplicare

Prezentul capitol stabilește normele aplicabile controalelor de conformitate care reprezintă controalele efectuate asupra fructelor și legumelor pe parcursul tuturor etapelor de comercializare în temeiul prezentului capitol, în vederea verificării conformității acestora cu standardele de comercializare și alte dispoziții ale prezentului titlu și ale articolelor 113 și 113a din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.”;

(6) Articolul 8 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a) Litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b) un organism (organisme) de control responsabil(e) de aplicarea articolului 113a alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, denumit(e) în continuare «organismele de control».”;

(b) Se adaugă următorul paragraf:

„Autoritățile de coordonare și organismele de control la care se face referire în primul paragraf pot fi publice sau private. Cu toate acestea, în ambele cazuri, acestea se află sub responsabilitatea statelor membre.”;

(7) Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a) La alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următoarele paragrafe:

„Statele membre pot folosi în acest scop orice altă bază sau baze de date constituite deja în alte scopuri.

«Comerciant» înseamnă orice persoană fizică sau juridică:

(a) care deține fructe sau legume făcând obiectul standardelor de comercializare în scopul:

(i) expunerii sau punerii în vânzare;

(ii) vânzării sau

(iii) comercializării în orice alt mod sau

(b) care desfășoară efectiv oricare din activitățile menționate la litera (a) punctele (i), (ii) și (iii) în ceea ce privește fructele sau legumele făcând obiectul standardelor de comercializare.

Activitățile menționate în paragraful al treilea litera (a) punctele (i), (ii) și (iii) cuprind:

(a) vânzarea la distanță, inclusiv pe internet;

(b) activitățile desfășurate de o persoană fizică sau juridică în nume propriu sau în numele unei terțe persoane și

(c) activitățile desfășurate pe teritoriul Comunității și/sau în cadrul exporturilor către țări terțe și/sau în cadrul importurilor din țări terțe.”;

(b) Alineatul (2) litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b) persoanele fizice sau juridice ale căror activități în sectorul fructelor și legumelor sunt limitate fie la transportul mărfurilor, fie la vânzarea cu amănuntul.”;

(c) Alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

„3. Atunci când baza de date este compusă din mai multe elemente distincte, autoritatea de coordonare asigură omogenitatea bazei, a elementelor sale, precum și a actualizării acestora. Aceste actualizări sunt efectuate în special pe baza informațiilor adunate în timpul controalelor de conformitate.

4. Această bază de date conține, pentru fiecare comerciant, numărul de înregistrare, numele, adresa, informațiile necesare clasificării sale într-una dintre categoriile de risc menționate la articolul 10 alineatul (2), în special localizarea sa în lanțul comercial, informații care indică importanța întreprinderii, informații care reies din constatări făcute în timpul controalelor precedente realizate în privința respectivului comerciant, precum și orice altă informație considerată necesară pentru control, cum ar fi informații privind existența unui sistem de asigurare a calității sau a unui sistem de autocontrol în vederea asigurării conformității cu standardele de comercializare. Aceste actualizări sunt efectuate, în special, pe baza informațiilor adunate în timpul controalelor de conformitate.”;

(8) Titlul II capitolul II secțiunea 2 se înlocuiește cu următorul text:

„ S e c ț i u n e a 2

Controale de conformitate efectuate de statele membre

Articolul 10

Controale de conformitate

1. Statele membre se asigură că, în vederea asigurării conformității cu standardele de comercializare și alte dispoziții ale prezentului titlu și ale articolelor 113 și 113a din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, controalele de conformitate sunt efectuate în mod selectiv, pe baza unei analize a riscului și cu o frecvență corespunzătoare.

Criteriile de evaluare a riscurilor cuprind existența unui certificat de conformitate prevăzut la articolul 12a, eliberat de o autoritate competentă dintr-o țară terță, ale cărei controale de conformitate au fost aprobate conform dispozițiilor articolului 13. Existența unui astfel de certificat este considerată drept un factor de reducere a riscului de neconformitate.

Criteriile de evaluare a riscurilor pot, de asemenea, include:

(a) natura produsului, perioada de producție, prețul produsului, condițiile climatice, operațiunile de ambalare și manipulare, condițiile de depozitare, țara de origine, mijloacele de transport sau volumul lotului;

(b) dimensiunea comercianților, localizarea acestora în lanțul comercial, volumul sau valoarea produselor comercializate, gama de produse, zona de livrare sau tipul de operațiuni desfășurate cum ar fi depozitarea, sortarea, ambalarea sau vânzarea;

(c) constatări făcute în timpul controalelor precedente, inclusiv numărul și tipul defectelor constatate, calitatea în mod curent a produselor comercializate și nivelul echipamentelor tehnice utilizate;

(d) fiabilitatea sistemelor de asigurare a calității sau a sistemelor de autocontrol ale comercianților privind asigurarea conformității cu standardele de comercializare;

(e) locul de desfășurare a controlului, în special dacă este vorba de punctul de primă intrare în Comunitate sau de locul unde produsele sunt ambalate sau încărcate;

(f) orice alte informații care ar putea indica un risc de neconformitate.

2. Analiza riscului este efectuată pe baza informațiilor conținute în baza de date cu privire la comercianți menționată la articolul 9 și cuprinde o clasificare a comercianților în funcție de categoriile de risc.

Statele membre stabilesc în prealabil:

(a) criteriile de evaluare a riscurilor de neconformitate a loturilor;

(b) pe baza unei analize a riscului pentru fiecare categorie de risc, proporțiile minime de comercianți sau loturi și/sau cantități care vor fi supuse unor controale de conformitate;

Statele membre pot decide ca, pe baza analizei riscului, să nu efectueze controale selective ale produselor care nu fac obiectul standardelor specifice de comercializare.

3. Atunci când, în urma controalelor, se constată nereguli semnificative, statele membre vor mări frecvența controalelor privind comercianții, produsele, originea acestora sau alți parametri.

4. Comercianții sunt obligați să comunice organismelor de control informațiile pe care acestea din urmă le consideră necesare pentru organizarea și executarea controalelor de conformitate.

Articolul 11

Comercianți autorizați

1. Comercianții care se încadrează în categoria riscului cel mai scăzut și care prezintă garanții speciale privind conformitatea cu standardele de comercializare pot fi autorizați de statele membre să utilizeze modelul prevăzut în anexa II la etichetarea tuturor coletelor expediate și/sau să semneze certificatul de conformitate prevăzut la articolul 12a.

2. Autorizarea se acordă pentru o perioadă de cel puțin un an.

3. Comercianții care beneficiază de această posibilitate:

(a) dispun de personal de control care a beneficiat de o formare profesională agreată de statele membre;

(b) dispun de echipamente adecvate pentru pregătirea și ambalarea produselor;

(c) se angajează să efectueze un control de conformitate a mărfurilor pe care le expediază și să țină un registru conținând evidența tuturor controalelor efectuate.

4. În cazul în care un comerciant autorizat nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru autorizare, aceasta va fi retrasă de către statul membru.

5. Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1), comercianții autorizați pot continua să utilizeze, până la epuizarea stocurilor, modelele de formulare în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament la data de 30 iunie 2009.

Autorizațiile acordate comercianților înainte de 1 iulie 2009 rămân valabile pe parcursul perioadei pentru care au fost acordate.

Articolul 12

Acceptarea declarațiilor de către autoritatea vamală

1. Autoritatea vamală poate accepta declarațiile de export și/sau declarațiile de punere în liberă circulație pentru produsele care fac obiectul standardelor specifice de comercializare doar dacă:

(a) produsele sunt însoțite de un certificat de conformitate, sau

(b) organismul de control competent a informat autoritatea vamală cu privire la eliberarea unui certificat de conformitate pentru loturile în cauză, sau

(c) organismul de control competent a informat autoritatea vamală cu privire la faptul că nu a eliberat un certificat de conformitate pentru loturile în cauză deoarece controlul acestora nu este necesar luând în considerare rezultatele analizei riscurilor menționate la articolul 10 alineatul (1).

Dispozițiile de mai sus nu aduc atingere altor controale de conformitate pe care statele membre le pot efectua conform articolului 10.

2. De asemenea, alineatul (1) se aplică produselor care fac obiectul standardului general de comercializare prevăzut în anexa I și produselor prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (a) dacă statul membru în cauză consideră că acest lucru este necesar, luând în considerare rezultatele analizei riscurilor menționate la articolul 10 alineatul (1).

Articolul 12a

Certificate de conformitate

1. Certificatele pot fi eliberate de o autoritate competentă în vederea confirmării faptului că produsele în cauză sunt conforme cu standardul relevant de comercializare. Modelul de certificat destinat autorităților competente din cadrul Comunității este prezentat în anexa III.

Țările terțe menționate la articolul 13 alineatul (4) pot utiliza în locul acestuia propriul lor certificat doar în cazul în care Comisia consideră că informațiile pe care le conține sunt cel puțin echivalente celor care figurează în certificatul comunitar. Comisia pune la dispoziție, prin mijloacele pe care le consideră adecvate, modele ale acestor certificate ale țărilor terțe.

2. Aceste certificate pot fi eliberate fie în format de hârtie cu semnătură originală, fie în format electronic cu semnătură electronică.

3. Fiecare certificat poartă ștampila autorității competente și semnătura persoanei sau persoanelor autorizate în acest scop.

4. Certificatul se eliberează în cel puțin una din limbile oficiale ale Comunității.

5. Fiecare certificat are un număr de serie, pe baza căruia poate fi identificat, iar autoritatea competentă păstrează o copie a tuturor certificatelor emise.

6. Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1) primul paragraf, statele membre pot continua să utilizeze, până la epuizarea stocurilor, certificatele de conformitate care răspund exigențelor prezentului regulament la data de 30 iunie 2009.”

(9) Articolul 13 se modifică după cum urmează:

(a) Alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1. La cererea unei țări terțe, Comisia poate aproba, urmând procedura prevăzută la articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, controalele de conformitate cu standarde specifice de comercializare efectuate de această țară terță înaintea importului în Comunitate.”

(b) Alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„4. Anexa IV include lista de țări ale căror controale de conformitate au fost aprobate în temeiul prezentului articol, precum și produsele respective.

Comisia pune la dispoziție, prin mijloacele pe care le consideră adecvate, coordonatele autorităților oficiale și ale organismele de control în cauză.”

(10) Articolul 14 se elimină.

(11) Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

Suspendarea aprobării

Comisia poate suspenda aprobarea în cazul în care se constată că, într-un număr semnificativ de loturi și/sau cantități, produsele nu corespund cu informațiile din certificatele de conformitate emise de organismele de control din țara terță.”

(12) Articolele 16, 17 și 18 se elimină.

(13) Titlul II capitolul II secțiunea 4 se elimină.

(14) Articolul 20 se modifică după cum urmează:

(a) Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2. În cazul în care controlul evidențiază conformitatea mărfurilor cu standardele de comercializare, organismul de control poate să elibereze certificatul de conformitate prevăzut în anexa III.”

(b) La alineatul (3), paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care un organism de control acceptă cererea unui comerciant de a pune mărfurile în conformitate într-un alt stat membru decât cel în care s-a efectuat controlul care a stabilit neconformitatea lor, comerciantul notifică existența lotului neconform organismului de control competent din statul membru de destinație. Statul membru care face constatarea de neconformitate trimite o copie a raportului corespunzător celorlalte state membre în cauză, inclusiv statului membru de destinație a lotului neconform.”

(c) Alineatul (4) se elimină.

(15) La titlul II capitolul II, se adaugă următoarea secțiune:

Secțiunea 6

Comunicări

Articolul 20a

Comunicări

1. Statul membru pe teritoriul căruia este găsit un lot provenind din alt stat membru, care nu este conform cu standardele de comercializare datorită unor defecte sau deteriorări care ar fi putut fi detectate la momentul ambalării, notifică fără întârziere Comisia și statele membre care ar putea fi afectate.

2. Statul membru pe teritoriul căruia a fost refuzată punerea în liberă circulație a unui lot de produse provenind dintr-o țară terță datorită neconformității cu standardele de comercializare notifică fără întârziere Comisia, statele membre care ar putea fi afectate precum și țările terțe în cauză precizate în anexa IV.

3. Statele membre comunică Comisiei dispozițiile care reglementează regimurile de inspecții și de analiză a riscului din cadrul acestor state. Statele membre informează Comisia cu privire la orice modificare ulterioară a acestor regimuri.

4. Statele membre comunică Comisiei și celorlalte state membre un rezumat al rezultatelor în urma inspecțiilor efectuate în toate etapele de comercializare dintr-un anumit an până la data de 30 iunie a anului următor.

5. Comunicările sunt efectuate prin mijloacele indicate de Comisie.”

(16) Anexa I se înlocuiește cu textul anexei I la prezentul regulament.

(17) Anexa II se înlocuiește cu textul anexei II la prezentul regulament.

(18) Anexa III se înlocuiește cu textul anexei III la prezentul regulament.

(19) La anexa IV, titlul părții A și părțile B și C se elimină.

(20) Anexa V se elimină.

(21) Anexa VI se înlocuiește cu textul anexei IV la prezentul regulament.

Articolul 2

Abrogări

Regulamentele (CEE) nr. 1292/81, (CEE) nr. 2213/83, (CEE) nr. 1591/87, (CEE) nr. 1677/88, (CE) nr. 831/97, (CE) nr. 2288/ 97, (CE) nr. 963/98, (CE) nr. 730/1999, (CE) nr. 1168/1999, (CE) nr. 1455/1999, (CE) nr. 2377/1999, (CE) nr. 2561/1999, (CE) nr. 2789/1999, (CE) nr. 790/2000, (CE) nr. 851/2000, (CE) nr. 175/2001, (CE) nr. 912/2001, (CE) nr. 1508/2001, (CE) nr. 1543/2001, (CE) nr. 1615/2001, (CE) nr. 1799/2001, (CE) nr. 2396/2001, (CE) nr. 843/2002, (CE) nr. 1284/2002, (CE) nr. 1466/2003, (CE) nr. 1757/2003, (CE) nr. 85/2004, (CE) nr. 86/2004, (CE) nr. 214/2004, (CE) nr. 1673/2004, (CE) nr. 1861/2004, (CE) nr. 1862/2004, (CE) nr. 1863/2004 și (CE) nr. 634/2006 se abrogă.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 decembrie 2008.

 Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei

ANEXA I

„ANEXA I

STANDARDE DE COMERCIALIZARE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 2a

PARTEA A

Standardul general de comercializare

1. Cerințe minime de calitate

În limita toleranțelor admise, produsele sunt:

— întregi;

— sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora devin improprii pentru consum);

— curate, practic fără materii străine vizibile;

— fără boli;

— fără deteriorări cauzate de boli care afectează pulpa;

— fără umezeală externă anormală;

— fără miros și/sau gust străin.

Starea produselor trebuie să le permită:

— să reziste la transport și la manipulare;

— să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinație.

2. Caracteristici minime de maturitate

Produsele trebuie să fie suficient de dezvoltate și de mature.

Dezvoltarea și stadiul de maturitate a produselor trebuie să le permită continuarea procesului de maturație și atingerea gradului de maturitate adecvat

3. Toleranța

Prezența în fiecare lot a produselor care nu îndeplinesc cerințele minime de calitate este permisă în limita unei toleranțe de 10 % din numărul sau greutatea produselor, cu excepția fructelor atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora devin improprii pentru consum.

4. Marcarea originii produselor

Numele complet al țării de origine. În cazul produselor originare dintr-un stat membru, această mențiune este făcută în limba țării de origine sau în orice altă limbă înțeleasă de consumatorii din țara de destinație. În cazul altor produse, această mențiune este făcută în orice limbă înțeleasă de consumatorii din țara de destinație.

PARTEA B

STANDARDE SPECIFICE DE COMERCIALIZARE

PARTEA 1: STANDARD DE COMERCIALIZARE PENTRU MERE

I. DEFINIȚIA PRODUSULUI

Prezentul standard reglementează merele din soiurile (cultivarele) provenite din Malus domestica Borkh., destinate livrării în stare proaspătă către consumatori, merele pentru prelucrarea industrială fiind excluse.

II. DISPOZIȚII PRIVIND CALITATEA

Standardul are ca obiect definirea calităților pe care trebuie să le prezinte merele după condiționare și ambalare.

A. Cerințe minime

La toate categoriile, ținând seama de dispozițiile speciale prevăzute pentru fiecare categorie și de toleranțele admise, merele trebuie să fie:

— întregi;

— sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora devin improprii pentru consum);

— curate, practic fără materii străine vizibile;

— fără boli;

— fără deteriorări cauzate de boli;

— fără umezeală externă anormală;

— fără miros și/sau gust străin.

De asemenea, fructele trebuie să fie culese cu grijă.

Dezvoltarea și starea merelor trebuie să le permită:

— continuarea procesului de maturație și atingerea gradul de maturitate adecvat în funcție de caracteristicile soiului respectiv;

— să reziste la transport și manipulare și

— să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinație.

B. Clasificarea

Merele sunt clasificate în trei categorii definite în cele ce urmează:

(i) Categoria «Extra»

Merele din această categorie trebuie să fie de calitate superioară. Ele trebuie să prezinte forma, calibrul și colorația caracteristice soiului respectiv (3) și să aibă atașat un peduncul intact.

Pulpa trebuie să fie lipsită de orice deteriorare.

Merele nu trebuie să prezinte defecte, cu excepția unor foarte mici alterări superficiale la nivelul epidermei, cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, păstrarea și prezentarea sa în ambalaj.

(ii) Categoria I

Merele din această categorie trebuie să fie de bună calitate. Ele trebuie să prezinte forma, calibrul și colorația caracteristice soiului respectiv.

Pulpa trebuie să fie lipsită de orice deteriorare.

Cu toate acestea, sunt permise următoarele defecte cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, calitatea de păstrare și prezentarea în ambalaj:

— un ușor defect de formă;

— un ușor defect de dezvoltare;

— un ușor defect de colorație;

— ușoare defecte la nivelul epidermei care nu pot depăși:

— lungimea de 2 cm, în cazul defectelor de formă alungită;

— 1 cm^2 din suprafața totală în cazul altor defecte, cu excepția ruginii (Venturia inaequalis), a cărei suprafață totală nu poate depăși 0,25 cm2;

— 1 cm^2 din suprafața totală în cazul loviturilor ușoare, caz în care epiderma nu trebuie să fie decolorată.

Pedunculul poate lipsi cu condiția ca secțiunea să fie curată și epiderma adiacentă să nu fie deteriorată.

(iii) Categoria II

Această categorie cuprinde merele care nu se încadrează în categoriile superioare, dar corespund caracteristicilor minime definite mai sus.

Pulpa nu trebuie să prezinte defecte esențiale.

Următoarele defecte sunt admise, cu condiția ca fructele să păstreze caracteristicile esențiale în ceea ce privește calitatea, păstrarea și prezentarea:

— defecte de formă;

— defecte de dezvoltare;

— defecte de colorație;

— defecte la nivelul epidermei, care nu pot depăși:

— lungimea de 4 cm, în cazul defectelor de formă alungită;

— 2,5 cm2 din suprafața totală în cazul altor defecte, cu excepția ruginii (Venturia inaequalis), a căror suprafață totală nu poate depăși 1 cm2

— 1,5 cm2 din suprafața totală în cazul unor ușoare lovituri, epiderma putând fi ușor decolorată.

III. DISPOZIȚII PRIVIND CALIBRAREA

Calibrul este determinat de diametrul maxim al secțiunii ecuatoriale sau de greutate.

La toate soiurile și la toate categoriile, calibrul minim este de 60 mm, dacă se determină după diametru, sau de 90 g, dacă se determină după greutate. Se pot accepta fructe cu calibre mai mici, dacă nivelul Brix al produselor este mai mare sau egal cu 10,5o Brix, iar calibrul este de minim 50 mm sau 70 g.

Pentru a garanta omogenitatea de calibru a fructelor dintr-un colet:

(a) pentru fructele al căror calibru se stabilește în funcție de diametru, diferența de diametru dintre fructele din același colet este limitată la:

— 5 mm pentru fructele din categoria «Extra» și pentru fructele din categoriile I și II prezentate pe rânduri și în straturi suprapuse. Cu toate acestea, la merele din soiurile Bramley’s Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) și Horneburger, diferența de diametru se poate ridica până la 10 mm; și

— 10 mm pentru fructele din categoria I prezentate în vrac în colet sau în ambalajul de vânzare. Cu toate acestea, la merele din soiurile Bramley’s Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) și Horneburger, diferența de diametru se poate ridica până la 20 mm; sau

(b) pentru fructele măsurate în funcție de greutate, diferența de greutate dintre fructele din același colet este limitată la:

— 20 % din greutatea medie pe fruct a fructelor din colet, pentru fructele din categoria «Extra» și pentru fructele din categoriile I și II prezentate pe rânduri și în straturi suprapuse; și

— 25 % din greutatea medie pe fruct a fructelor din colet, pentru fructele din categoria I prezentate în vrac în colet sau în ambalaje destinate vânzării către consumatori

Nu există nicio cerință referitoare la omogenitatea de calibru pentru fructele din categoria II prezentate în vrac în colet sau în ambalaje destinate vânzării către consumatori.

IV. DISPOZIȚII PRIVIND TOLERANȚELE

La fiecare colet sunt premise toleranțe cu privire la calitate și calibru, pentru produsele care nu satisfac cerințele categoriei indicate.

A. Toleranțe de calitate

(i) Categoria «Extra»

5 % din numărul sau din greutatea merelor care nu îndeplinesc cerințele categoriei, dar le întrunesc pe cele ale categoriei I sau, în mod excepțional, se încadrează în toleranțele pentru acea categorie.

(ii) Categoria I

10 % din numărul sau din greutatea merelor care nu îndeplinesc cerințele categoriei, dar le întrunesc pe cele ale categoriei II sau, în mod excepțional, se încadrează în toleranțele pentru acea categorie.

(iii) Categoria II

10 % din numărul sau din greutatea merelor care nu îndeplinesc cerințele categoriei și nici cerințele minime, cu excepția fructelor atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora devin improprii pentru consum.

În cadrul acestei toleranțe, se poate admite un procent de maximum 2 % din numărul sau din greutatea fructelor care prezintă următoarele defecte:

— atacuri grave ale bolilor care dau anumitor regiuni din fructe un aspect sticlos sau de plută;

— ușoare leziuni sau fisuri necicatrizate;

— urme foarte ușoare de putregai;

— prezența unor paraziți vii în fruct și/sau alterarea pulpei din cauza paraziților.

B. Toleranțe de calibru

Pentru toate categoriile:

este permisă o toleranță totală de 10 % din numărul sau din greutatea fructelor care nu îndeplinesc cerințele privind calibrul. Această toleranță nu poate fi extinsă astfel încât să includă produsele cu un calibru de:

— cel puțin 5 mm sub diametrul minim, în cazul în care calibrul este determinat pe baza diametrului;

— cel puțin 10 g sub greutatea minimă, în cazul în care calibrul este determinat pe baza greutății.

V. DISPOZIȚII PRIVIND PREZENTAREA

A. Omogenitate

Fiecare colet trebuie să aibă un conținut omogen și să nu cuprindă decât mere de aceeași origine, soi, calitate și calibru (dacă se impune calibrarea) și cu același grad de maturitate.

De asemenea, pentru categoria «Extra», se impune omogenitatea din punctul de vedere al colorației.

Ambalajele în care sunt puse merele pentru comercializare, având o greutate netă de maximum 5 kg, pot conține amestecuri de mere din diverse soiuri, cu rezerva ca acestea să fie omogene în ceea ce privește calitatea și, pentru fiecare soi prezent, în ceea ce privește originea, calibrul (dacă se impune calibrarea) și gradul de maturitate.

Partea vizibilă a conținutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru întregul conținut.

B. Ambalare

Merele trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecție adecvată a produsului. În special, ambalajele pentru comercializare având o greutate netă de peste 3 kg trebuie să fie suficient de rigide pentru a proteja produsul în mod adecvat.

Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate și de o calitate care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare ale produsului. Utilizarea de materiale, în special hârtie sau înscrisuri, care poartă specificații comerciale este permisă numai cu condiția ca înscrisul sau etichetarea să se realizeze cu cerneală sau clei netoxice.

Coletele nu trebuie să conțină materii străine.

Etichetele aplicate individual pe produse trebuie ca, atunci când sunt dezlipite, să nu lase urme vizibile de clei, nici defecte pe epidermă.

C. Prezentare

Fructele din categoria «Extra» trebuie ambalate în straturi suprapuse.

VI. DISPOZIȚII PRIVIND MARCAJUL

Fiecare colet trebuie să poarte următoarele detalii, în litere grupate pe aceeași parte, marcajul fiind lizibil, imposibil de șters și vizibil din exterior:

A. Identificare

Numele și adresa ambalatorului și/sau expeditorului

Această mențiune poate fi înlocuită:

— pentru toate ambalajele, cu excepția preambalajelor, de codul reprezentând ambalatorul și/sau expeditorul eliberat sau recunoscut de un organism oficial, precedat de mențiunea «Ambalator și/sau expeditor» sau o abreviere echivalentă;

— doar pentru preambalaje, cu numele și adresa unui vânzător stabilit în interiorul Comunității, precedat de mențiunea «Ambalat pentru:» sau o mențiune echivalentă. În acest caz, etichetarea trebuie, de asemenea, să conțină un cod care corespunde ambalatorului și/sau expeditorului. Vânzătorul furnizează orice informații considerate necesare de organismele de control privind semnificația acestui cod.

B. Natura produsului

— «Mere», în cazul în care conținutul nu este vizibil din exterior;

— Denumirea soiului sau soiurilor, după caz;

— În cazul ambalajelor pentru comercializare care conțin un amestec de soiuri diferite de mere, indicarea fiecărui soi prezent în ambalaj.

C. Originea produsului

Țara de origine și, opțional, regiunea de producție sau denumirea zonei la nivel național, regional sau local.

— În cazul unui ambalaj pentru comercializare care conține un amestec de soiuri diferite de mere de origini diferite, indicarea fiecăreia dintre țările de origine ale fructelor respective trebuie să apară în imediata apropiere a soiului în cauză.

D. Caracteristici comerciale

— Categoria;

— Calibrul sau, pentru fructele prezentate în straturi suprapuse, numărul de bucăți.

În cazul în care identificarea are loc pe baza calibrului, aceasta este indicată:

(a) pentru produsele pentru care există norme privind omogenitatea, prin diametrul minim și maxim sau prin greutatea minimă și maximă;

(b) pentru produsele pentru care nu există norme privind omogenitatea, prin diametrul sau greutatea celui mai mic fruct din colet, urmate de expresiile «și peste» sau «+» sau o denumire echivalentă sau, după caz, diametrul sau greutatea celui mai mare fruct din colet.

E. Marcajul de control oficial (opțional)

Nu este necesar să se menționeze pe colete indicațiile prevăzute la primul paragraf atunci când coletele conțin ambalaje pentru comercializare, vizibile din exterior și pe care figurează indicațiile respective. Aceste colete nu trebuie să aibă marcaje care să inducă în eroare. Atunci când aceste colete sunt așezate pe paleți, aceste indicații trebuie să figureze pe o fișă plasată vizibil cel puțin pe două din fațetele paletului.

Anexă

1. Criterii de colorație, grupe de colorație și coduri

Grupa de coloraţie A(Soiuri de colorațieroşie) B(Soiuri de diferitenuanţe de roșu) C(Soiuri striate, uşor colorate) D(Alte soiuri)
Suprafaţa totală decoloraţie roşiecaracteristică soiului Suprafaţa totală decoloraţie de diferitenuanţe de roşucaracteristică soiului Suprafaţa totală de coloraţieuşor roşiatică, înroşită saustriată, caracteristică soiului
Categoria extra 3/4 1/2 1/3 Fără exigenţe privindcoloraţia roşie
Categoria I 1/2 1/3 1/10
Categoria II 1/4 1/10

 

2. Criterii de înroșire

— Grupa R: Soiuri pentru care înroșirea este o caracteristică a epidermei și nu constituie un defect în cazul în care este în conformitate cu aspectul tipic al soiului.

— Pentru soiurile enumerate în lista următoare, a căror denumire nu este urmată de litera «R», înroșirea este admisă în următoarele limite:

 

Categoria «Extra» Categoria I Categoria II Toleranța pentrucategoria II
(i) Pete maronii — care nu depășesccavitateapedunculului — care pot depășiușor cavitateapeduncululuisau pistilului — care pot depășicavitateapeduncululuisau pistilului — fructe care nuafectează în modconsiderabilaspectul și stareacoletului
— fără rugozități — fără rugozități — ușor rugos
(ii) Înroșire Maximul admis din suprafața fructului
— reticulară ușoară (carenu contrastează puterniccu colorația generalăa fructului) — urme de înroșireușoare șiizolate care nuafectează aspectulgeneral alfructului saucoletului 1/5 1/2 — fructe care nuafectează în modconsiderabilaspectul și stareacoletului
— puternică — nu este admisă 1/20 1/3 — fructe care nuafectează în modconsiderabilaspectul și stareacoletului
— defecte cumulative (cuexcepția petelor maroniicare se exclud dincadrul acestor defectecumulative) Atât înroșireaușoară cât și ceaputernică luateîmpreună nu potdepăși, în nici un caz,un maximum de: 1/5 1/2 — fructe care nuafectează în modconsiderabilaspectul și stareacoletului

3. Listă neexhaustivă de soiuri de mere clasificate în funcție de colorație și înroșire

 Fructele din soiurile care nu sunt incluse în listă trebuie clasificate în funcție de caracteristicile soiurilor respective.

Soiul

Sinonime

Marca comercială

Grupa de colorație

Înroșire

Mărime

African Red

African Carmine™

B

Akane

Tohoku 3

Primerouge®

B

Alborz Seedling

C

Aldas

B

FM

Alice

B

Alkmene

Early Windsor

C

Alwa

B

Angold

C

FM

Apollo

Beauty of Blackmoor

C

FM

Arkcharm

Arkansas No 18

A 18

C

FM

Arlet

B

R

Aroma

C

Soiuri mutante de colorație roșie ale soiului Aroma, de exemplu Aroma Amorosa

B

Auksis

B

Belfort

Pella

B

Belle de Boskoop și soiurile mutante

D

R

FM

Belle fleur double

D

FM

Berlepsch

Freiherr von Berlepsch

C

Berlepsch rouge

Red Berlepsch

Roter Berlepsch

B

Blushed Golden

FM

Bohemia

B

FM

Boskoop rouge

Red Boskoop

Roter Boskoop

B

R

FM

Braeburn

B

FM

Soiuri mutante de colorație roșie ale soiului Braeburn, de exemplu:

A

FM

Hidala

Joburn

Hilwell®

Aurora™

Red Braeburn™

Southern Rose™

Lochbuie Red Braeburn

Mahana Red

Mariri Red

Redfield

Royal Braeburn

Redfield®

Eve™

Red Braeburn™

Southern Rose™

Red Braeburn™

Southern Rose™

Bramley’s Seedling

Bramley

Triomphe de Kiel

D

FM

Brettacher Sämling

D

FM

Calville (grupul …)

D

FM

Cardinal

B

Carola

Kalco

C

FM

Caudle

Cameo™

B

Charden

D

FM

Charles Ross

D

FM

Civni

Rubens®

B

Coromandel Red

Corodel

A

Cortland

B

FM

Cox’s orange pippin și soiurile mutante

Cox Orange

C

R

Soiuri mutante de colorație roșie ale soiului Cox’s Orange Pippin de exemplu:

B

R

Cherry Cox

Crimson Bramley

FM

Cripps Pink

Pink Lady®

C

Cripps Red

Sundowner™

C

Dalili

Ambassy®

C

FM

Dalinbel

B

Delblush

Tentation®

D

FM

Delcorf și soiurile mutante, de exemplu:

Delbarestivale®

C

FM

Dalili

Monidel

Ambassy®

Delgollune

Delbard Jubilé®

B

FM

Delicious ordinaire

Ordinary Delicious

B

Deljeni

Primgold®

D

FM

Delikates

B

Delor

C

FM

Discovery

C

Dunn’s Seedling

D

R

Dykmanns Zoet

C

Egremont Russet

D

R

Elan

D

FM

Elise

Red Delight

Roblos®

A

FM

Ellison’s orange

Ellison

C

FM

Elstar și soiurile mutante, de exemplu:

C

Daliter

Elshof

Elstar Armhold

Elstar Reinhardt

Elton™

Soiuri mutante de colorație roșie ale soiului Elstar, de exemplu:

B

Bel-El

Daliest

Goedhof

Red Elstar

Valstar

Red Elswout™

Elista™

Elnica™

Empire

A

Falstaff

C

Fiesta

Red Pippin

C

Florina

Querina®

B

FM

Fortune

D

R

Fuji și soiurile mutante

B

FM

Gala

C

Soiuri mutante de colorație roșie ale soiului Gala, de exemplu:

A

Annaglo

Baigent

Brookfield®

Galaxy

Mitchgala

Mondial Gala®

Obrogala

Regala

Regal Prince

Tenroy

Gala Must®

Royal Gala®

Garcia

D

FM

Ginger Gold

D

FM

Gloster

B

FM

Goldbohemia

D

FM

Golden Delicious și soiurile mutante

D

FM

Golden Russet

D

R

Golden Supreme

Gradigold

Golden Extreme

D

FM

Goldrush

Coop 38

D

FM

Goldstar

D

FM

Granny Smith

D

FM

Gravenstein rouge

Red Gravenstein

Roter Gravensteiner

B

FM

Gravensteiner

Gravenstein

D

FM

Greensleeves

D

FM

Holsteiner Cox și soiurile mutante

Holstein

D

R

Holstein rouge

Red Holstein

Roter Holsteiner Cox

C

R

Honeycrisp

Honeycrunch®

C

FM

Honeygold

D

FM

Horneburger

D

FM

Howgate Wonder

Manga

D

FM

Idared

B

FM

Ingrid Marie

B

R

Isbranica

Izbranica

C

Jacob Fisher

D

FM

Jacques Lebel

D

FM

Jamba

C

FM

James Grieve și soiurile mutante

D

FM

Red James Grieve

James Grieve rouge

B

FM

Jarka

C

FM

Jerseymac

B

Jester

D

FM

Jonagold și soiurile mutante, de exemplu:

C

FM

Crowngold

Daligo

Daliguy

Jonasty

Dalijean

Jonamel

Jonagold 2000

Excel

Jonabel

Jonabres

King Jonagold

New Jonagold

Fukushima

Novajo

Veulemanns

Schneica

Jonica

Wilmuta

Jonagored și soiurile mutante, de exemplu:

A

FM

Decosta

Jomured

Van de Poel

Jonagold Boerekamp

Early Queen®

Jomar

Marnica®

Jonagored Supra

Jonaveld

First Red®

Primo

Romagold

Rubinstar

Red Jonaprince

Surkijn

Wilton’s®

Red Prince®

Jonalord

C

Jonathan

B

Julia

B

Jupiter

D

FM

Karmijn de Sonnaville

C

R

FM

Katy

Katja

B

Kent

D

R

Kidd’s orange red

C

R

Kim

B

Koit

C

FM

Krameri Tuvioun

B

Kukikovskoje

B

Lady Williams

B

FM

Lane’s Prince Albert

D

FM

Laxton’s Superb

Laxtons Superb

C

R

Ligol

B

FM

Lobo

B

Lodel

A

Lord Lambourne

C

Maigold

B

Mc Intosh

B

Meelis

B

FM

Melba

B

Melodie

B

FM

Melrose

C

FM

Meridian

C

Moonglo

C

Morgenduft

Imperatore

B

FM

Mutsu

Crispin®

D

FM

Normanda

C

FM

Nueva Europa

C

Nueva Orleans

B

FM

Odin

B

Ontario

B

FM

Orlovskoje Polosatoje

C

Ozark Gold

D

FM

Paula Red

B

Pero de Cirio

D

FM

Piglos

B

FM

Pikant

B

FM

Pikkolo

C

Pilot

C

Pimona

C

Pinova

Corail®

C

Pirella

Pirol®

B

FM

Piros

C

FM

Rafzubex

Rubinette® Rosso

A

Rafzubin

Rubinette®

C

Rajka

B

Rambour d’hiver

D

FM

Rambour Franc

B

Reanda

B

FM

Rebella

C

FM

Red Delicious și soiurile mutante, de exemplu:

A

FM

Erovan

Early Red One

Fortuna Delicious

Oregon

Oregon Spur Delicious

Otago

Red Chief

Red King

Red Spur

Red York

Richared

Royal Red

Shotwell Delicious

Stark Delicious

Starking

Starkrimson

Strakspur

Topred

Well Spur

Red Dougherty

A

Red Rome

A

Redkroft

A

Regal

A

Regina

B

FM

Reglindis

C

FM

Reine des Reinettes

Goldparmäne

Gold Parmoné

C

Reineta Encarnada

B

Reinette Rouge du Canada

B

FM

Reinette d’Orléans

D

FM

Reinette Blanche du Canada

Reinette du Canada

Canada Blanc

Kanadarenette

D

R

FM

Reinette de France

D

FM

Reinette de Landsberg

D

FM

Reinette grise du Canada

Graue Kanadarenette

D

R

FM

Relinda

C

Remo

B

Renora

B

FM

Resi

B

Resista

D

FM

Retina

B

FM

Rewena

B

FM

Roja de Benejama

Verruga

Roja del Valle

Clavelina

A

Rome Beauty

Belle de Rome

Rome

B

Rosana

Berner Rosenapfel

B

FM

Royal Beaut

A

FM

Rubin

C

FM

Rubinola

B

FM

Sciearly

Pacific Beauty™

A

Scifresh

Jazz™

B

Sciglo

Southern Snap™

A

Sciray

GS48

A

Scired

Pacific Queen™

A

R

Sciros

Pacific Rose™

A

FM

Selena

B

FM

Shampion

B

FM

Sidrunkollane Talioun

D

FM

Sinap Orlovskij

Orlovski Sinap

D

FM

Snygold

Earlygold

D

FM

Sommerregent

C

Spartan

A

Splendour

A

St. Edmunds Pippin

D

R

Stark’s Earliest

C

Štaris

Staris

A

Sturmer Pippin

D

R

Sügisdessert

C

FM

Sügisjoonik

C

FM

Summerred

B

Sunrise

A

Sunset

D

R

Suntan

D

R

FM

Sweet Caroline

C

FM

Talvenauding

B

Tellisaare

B

Tiina

B

FM

Topaz

B

Tydeman’s Early Worcester

Tydeman’s Early

B

FM

Veteran

B

Vista Bella

Bellavista

B

Wealthy

B

Worcester Pearmain

B

York

B

PARTEA 2: STANDARD DE COMERCIALIZARE PENTRU CITRICE

I. DEFINIŢIA PRODUSULUI

Prezentul standard reglementează următoarele fructe, clasificate ca «citrice», destinate livrării în stare proaspătă către consumatori, citricele pentru prelucrare industrială fiind excluse:

— lămâi din soiurile (cultivarele) provenite din specia Citrus limon (L.) Burm. f.,

— mandarine din soiurile (cultivarele) provenite din specia Citrus reticulata Blanco, inclusiv cele de tip satsuma (Citrus unshiu Marcow.), clementine (Citrus clementina Hort. ex Tan.), mandarine obișnuite (Citrus deliciosa Ten.) și tangerine (Citrus tangerina Hort. ex Tan.) cultivate din această specie și hibrizii săi, denumite în continuare «mandarine»;

— portocale din soiurile (cultivarele) provenite din specia Citrus sinensis (L.)

II. DISPOZIŢII PRIVIND CALITATEA

Standardul are ca obiect definirea calităților pe care trebuie să le prezinte citricele după condiționare și ambalare.

A. Cerinţe minime

În toate categoriile, sub rezerva dispozițiilor speciale pentru fiecare categorie și a toleranțelor admise, citricele trebuie să fie:

— întregi;
— fără zgârieturi și/sau tăieturi cicatrizate;
— sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora devin improprii pentru consum);
— curate, practic lipsite de orice materii străine vizibile;
— fără boli;
— fără deteriorări cauzate de boli;
— fără semne de zbârcire interioară;
— fără deteriorări cauzate de temperatură scăzută sau îngheț;
— lipsite de umezeală externă anormală;
— fără miros și/sau gust străin.

Citricele trebuie să fi fost culese cu atenție și să fi ajuns la un grad corespunzător de dezvoltare și maturitate, luându-se în considerare criteriile specifice soiului, perioadei de culegere și zonei de cultivare.

Dezvoltarea și stadiul de maturitate al citricelor trebuie să fie de așa natură încât să le permită:

— să reziste la transport și manipulare și
— să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinație.

Citricele care întrunesc criteriile de maturitate din prezenta anexă pot fi «desverzite». Acest tratament este permis numai în cazul în care celelalte caracteristici naturale organoleptice nu sunt modificate.

B. Cerințe de maturitate

Maturitatea citricelor este stabilită de următorii parametri prevăzuți pentru fiecare specie mai jos:

1. Conținutul minim de suc;

2. Colorația.

Gradul de colorație este astfel încât, ca urmare a dezvoltării normale, citricele să aibă culoarea specifică soiului la punctul lor de destinație.

(i) Lămâi

— Conținut minim de suc:

— lămâi din soiurile Verdelli și Primofiore: 20%
— alte lămâi: 25%

— Colorația: trebuie să fie specifică soiului. Totuși, fructele care au o culoare verde (dar nu verde închis)
sunt permise în cazul în care îndeplinesc cerințele minime cu privire la conținutul de suc.

(ii) Mandarine

— Conținut minim de suc:

— mandarine, cu excepția clementinelor: 33%
— clementine 40%

— Colorația: trebuie să fie specifică soiului și pe cel puțin o treime din suprafața fructului

(iii) Portocale

Colorația trebuie să fie tipică pentru soiul respectiv. Fructele cu colorație verde deschis sunt admise, cu condiția ca aceasta să nu depășească o cincime din suprafața totală a fructului. Fructele trebuie să aibă un conținut minim de suc după cum urmează:

— portocalele roșii: 30%
— portocale din grupa Navels: 33%
— alte soiuri 35%

Cu toate acestea, portocalele produse în zone unde se înregistrează temperaturi atmosferice ridicate și o
umiditate ridicată în timpul perioadei de dezvoltare pot avea colorație verde pe mai mult de o cincime din
suprafața totală a fructului, sub rezerva respectării conținutului minim de suc, după cum urmează:

— soiurile Mosambi, Sathgudi și Pacitan: 33%
— alte soiuri: 45%

C. Clasificare

Citricele sunt clasificate în trei categorii definite în cele ce urmează:

(i) Categoria «Extra»

Citricele din această categorie trebuie să fie de calitate superioară. Ca formă, aspect exterior, dezvoltare și culoare, trebuie să fie specifice soiului și/sau tipului comercial.

Nu trebuie să prezinte defecte, cu excepția unor foarte ușoare alterări superficiale, cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea sa, păstrarea și prezentarea în ambalaj.

(ii) Categoria I

Citricele din această categorie trebuie să fie de bună calitate. Acestea trebuie să prezinte caracteristicile soiului și/sau ale tipului comercial.

Cu toate acestea, sunt permise următoarele defecte ușoare cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, păstrarea și prezentarea în ambalaj:

— un ușor defect de formă;
— un ușor defect de culoare;
— defecte minore pe coajă care apar în procesul de formare a fructului, cum ar fi cruste albe, roșcate etc.;
— defecte minore cicatrizate produse de cauze mecanice cum ar fi deteriorări cauzate de grindină, frecare, manipulare etc.

(iii) Categoria II

Această categorie include citricele care nu se califică pentru a fi incluse în categoriile superioare dar corespund cerințelor minime menționate anterior.

Următoarele defecte pot fi permise, cu condiția ca citricele să-și păstreze caracteristicile esențiale cu privire la calitate, păstrare și prezentare:

— defect de formă;
— defect de culoare;
— coajă aspră;
— defecte pe coajă care apar pe parcursul formării fructului, cum ar fi cruste albe, roșcate etc.;
— defecte cicatrizate produse de o cauză mecanică cum ar fi deteriorări cauzate de grindină, frecare, manipulare etc.;
— alterări superficiale cicatrizate ale cojii;
— desprindere ușoară și parțială a pericarpului la portocale (care este permisă pentru mandarine).

III. DISPOZIŢII PRIVIND CALIBRAREA

Calibrul este determinat de diametrul maxim al secțiunii ecuatoriale a fructului.

A. Calibrul minim

Fructele cu calibrul mai mic decât următoarele calibre minime sunt excluse:

Portocale Lămâi Mandarine
Codul calibrului Diametrul
(mm)
Codul calibrului Diametrul
(mm)
Codul calibrului Diametrul
(mm)
0  92-110 0  79-90 1-XXX 78 și mai mult
1  87-100  1  72-83  1-XX 67-78
2 84-96  2 68-78 1 sau 1-X  63-74
3 81-92  3  63-72  2  58-69
4 77-88  4  58-67  3  54-64
5  73-84  5 53-62  4  50-60
6  70-80  6  48-57  5 46-56
7  67-76  7  45-52 6*  43-52
8  64-73  7  41-48
9  62-70  8  39-46
10 60-68 9 37-44
11  58-66  10 35-42
12  56-63
13  53-60
(*) Calibrele sub 45 mm se referă doar la clementine

Citricele pot fi ambalate după numărul de fructe. În acest caz, cu condiția respectării normelor de omogenitate a calibrului prevăzute în titlul III punctul C, același ambalaj poate conține fructe din cadrul a două calibre consecutive.

C. Omogenitatea

Omogenitatea în calibrare corespunde scalelor calibrelor menționate anterior, cu excepția următoarelor cazuri:

(i) pentru fructele prezentate în straturi uniforme, în colete sau în ambalaje unitare destinate vânzării către consumatori, diferența dintre fructul cel mai mic și fructul cel mai mare din același colet nu trebuie să depășească următoarele valori maxime, în cadrul aceluiași cod de calibrare sau, în cazul citricelor ambalate după numărul fructelor, în cadrul a două calibre consecutive:

Codul calibrului Diferența maximă dintre fructele din același
colet
(în mm)
Lămâi de la 0 la 7 7
Mandarine 1-XXX-4
de la 5 la 6
de la 7 la 10
9
8
7
Portocale de la 0 la 2
de la 3 la 6
de la 7 la 13
11
9
7

(ii) pentru fructele care nu sunt aranjate în straturi uniforme, în colete sau în ambalaje unitare rigide destinate vânzării către consumatori, diferența dintre fructul cel mai mic și fructul cel mai mare din același colet nu trebuie să depășească limitele calibrului corespunzător al scalei calibrelor, sau, în cazul citricelor ambalate după numărul de fructe, diferența în mm față de unul din cele două coduri consecutive în cauză;

(iii) pentru fructele prezentate în vrac în lăzi de mare capacitate și pentru fructele prezentate în ambalaje unitare care nu sunt rigide (plase, saci etc.) destinate vânzării către consumatori, diferența dintre fructul cel mai mic și fructul cel mai mare din același colet nu trebuie să depășească amplitudinea care rezultă din gruparea a trei calibre consecutive ale scalei calibrelor;

IV. DISPOZIŢII PRIVIND TOLERANŢELE

La fiecare colet sunt permise toleranțe cu privire la calitate și calibru, pentru produsele care nu îndeplinesc cerințele categoriei indicate.

A. Toleranțe de calitate

(i) Categoria «Extra»

5 % din numărul sau greutatea citricelor care nu îndeplinesc cerințele categoriei, dar le întrunesc pe cele ale categoriei I sau, în mod excepțional, se încadrează în toleranțele pentru acea categorie.

(ii) Categoria I

10 % din numărul sau greutatea citricelor care nu îndeplinesc cerințele categoriei, dar le întrunesc pe cele ale categoriei II sau, în mod excepțional, se încadrează în toleranțele pentru acea categorie.

(iii) Categoria II

10 % din numărul sau greutatea citricelor care nu îndeplinesc nici cerințele categoriei, nici cerințele minime, exceptând produsele afectate de putrezire sau orice alte deteriorări care le fac necorespunzătoare pentru consum. În cadrul acestei toleranțe, este permis un maxim de 5 % din fructele care prezintă deteriorări superficiale minore cicatrizate ori tăieturi uscate sau din fructele moi și zbârcite.

B. Toleranțe de calibru

Pentru toate categoriile și tipurile de prezentare: este permis 10 % din numărul sau greutatea citricelor care corespund calibrului imediat inferior și/sau superior (sau acelea, în cazul combinării a trei calibre) menționat pe colete.

În orice caz, toleranța de 10 % se aplică numai fructelor care nu sunt mai mici decât următoarele minime:

Lămâi: 43mm
Mandarine, cu excepția clementinelor: 43mm
Clementine 34mm
Portocale: 50mm

V. DISPOZIȚII PRIVIND PREZENTAREA

A. Omogenitate

Fiecare colet trebuie să aibă un conținut omogen și să nu cuprindă decât citrice de aceeași origine, soi sau tip comercial, calitate și calibru și, în mod considerabil, cu același grad de maturitate și dezvoltare.

În plus, pentru categoria «Extra», se solicită omogenitatea de culoare.

Partea vizibilă a conținutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru întregul conținut.

B. Ambalare

Citricele trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecție adecvată a produsului.

Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate și de o calitate care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare ale produsului. Utilizarea de materiale, în special hârtie sau înscrisuri, care poartă specificații comerciale este permisă numai cu condiția ca înscrisul sau etichetarea să se realizeze cu cerneală sau clei netoxice.

În cazul în care fructele sunt împachetate, trebuie utilizată hârtie subțire, uscată, nouă și fără miros (1).

Utilizarea oricăror substanțe care tind să modifice caracteristicile naturale ale citricelor, în special gustul sau mirosul (1), sunt interzise.

Coletele nu trebuie să conțină materii străine. Cu toate acestea, este permisă o prezentare atunci când o rămurică scurtă (nu din lemn) cu câteva frunze verzi este atașată de fruct.

Etichetele aplicate individual pe produse trebuie ca, atunci când sunt dezlipite, să nu lase urme vizibile de clei, nici defecte pe epidermă.

C. Prezentare

Citricele pot fi prezentate:

(a) aranjate în rânduri uniforme în colete;

(b) nearanjate în rânduri uniforme în colete sau în containere mari. Această prezentare este permisă numai pentru categoriile I și II;

(c) în colete individuale destinate vânzării directe către consumator în greutate mai mică de 5 kg fie:

— ambalate pe baza numărului de fructe, fie
— ambalate pe baza greutății nete a coletului.

VI. DISPOZIȚII PRIVIND MARCAJUL

Fiecare colet trebuie să poarte următoarele detalii, în litere grupate pe aceeași parte, marcajul fiind lizibil, imposibil de șters și vizibil din exterior:

A. Identificare

Numele și adresa ambalatorului și/sau expeditorului.

Această mențiune poate fi înlocuită:

— pentru toate ambalajele, cu excepția preambalajelor, de codul reprezentând ambalatorul și/sau expeditorul eliberat sau recunoscut de un organism oficial, precedat de mențiunea «Ambalator și/sau expeditor» sau o abreviere echivalentă;

— doar pentru coletele pre-ambalate, cu numele și adresa unui vânzător stabilit în Comunitatea Europeană, indicat în strânsă legătură cu referința «Ambalat pentru:» sau o mențiune echivalentă. În acest caz, etichetarea trebuie, de asemenea, să conțină un cod care corespunde ambalatorului și/sau expeditorului. Vânzătorul furnizează orice informații considerate necesare de organismele de control privind semnificația acestui cod.

B. Natura produsului

— Numele speciei dacă produsele nu sunt vizibile din exterior, cu excepția mandarinelor pentru care numele speciei sau soiului (unde este cazul) este obligatoriu;

— Numele soiului pentru portocale;

— Numele tipului:

— pentru lămâi: indicația «Verdelli» sau «Primofiore», după caz;

— pentru clementine: indicația «Clementine, fără sâmburi», «Clementine (1 până la 10 sâmburi)», «Clementine cu sâmburi (mai mult de 10 sâmburi), după caz».

C. Originea produsului

Țara de origine și, opțional, regiunea unde au fost cultivate sau denumirea zonei la nivel național, regional sau local.

D. Caracteristici comerciale

— Categoria;

— Codul calibrului pentru fructele prezentate în conformitate cu scala calibrelor sau limita superioară și inferioară în cazul a trei calibre consecutive ale scalei calibrelor;

— Codul calibrului (sau, în cazul în care fructele au fost ambalate după numărul de fructe și se încadrează în două calibre consecutive, calibrele sau diametrele minime și maxime) și număr de fructe în cazul celor aranjate în straturi uniforme;

— După caz, indicarea tratamentelor de conservare sau a altor substanțe chimice utilizate în tratamentul post recoltă.

E. Marcajul de control oficial (opțional)

Nu este necesar să se menționeze pe colete indicațiile prevăzute la primul paragraf atunci când coletele conțin ambalaje pentru comercializare, vizibile din exterior și pe care figurează indicațiile respective. Aceste colete nu trebuie să aibă marcaje care să inducă în eroare. Atunci când aceste colete sunt așezate pe paleți, aceste indicații trebuie să figureze pe o fișă plasată vizibil cel puțin pe două din fațetele paletului.

PARTEA 3: STANDARD DE COMERCIALIZARE PENTRU FRUCTELE KIWI

I. DEFINIȚIA PRODUSULUI

Prezentul standard reglementează fructele kiwi din soiurile (cultivarele) provenite din Actinidia chinensis (Planch.) și Actinidia deliciosa (A. Chev., C.F. Liang și A.R. Ferguson) destinate livrării în stare proaspătă către consumatori, fructele kiwi pentru prelucrare industrială fiind excluse.

II. DISPOZIȚII PRIVIND CALITATEA

Standardul are ca obiect definirea calităților pe care trebuie să le prezinte fructele kiwi după condiționare și ambalare.

A. Cerințe minime de calitate

În toate categoriile, ținând seama de dispozițiile speciale prevăzute pentru fiecare categorie și de toleranțele admise, fructele kiwi trebuie să fie:

— întregi (dar fără peduncul);
— sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora devin improprii pentru
consum);
— curate, practic fără materii străine vizibile;
— fără boli;
— fără deteriorări cauzate de boli;
— suficient de tari; nici moi, nici veștede, nici îmbibate cu apă;
— bine dezvoltate, fructele duble sau multiple fiind excluse;
— fără umezeală externă anormală,
— fără miros și/sau gust străin.

Dezvoltarea și starea fructelor kiwi trebuie să fie de așa natură încât să le permită:

— să reziste la transport și manipulare și
— să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinație.

B. Caracteristici minime de maturitate

Fructele kiwi trebuie să fie suficient de dezvoltate și de mature. Pentru a respecta această prevedere, fructele trebuie să fi atins un grad de maturitate:

— de minimum 6,2 oBrix sau 15 % conținut mediu de substanță uscată în etapa de ambalare în regiunea de producție și pentru livrarea următoare, efectuată de ambalator, precum și în etapele de export și import;
— de minimum 9,5 oBrix în toate celelalte etape de comercializare.

C. Clasificare

Fructele kiwi sunt clasificate în trei categorii definite în cele ce urmează:

(i) Categoria «Extra»

Fructele kiwi din această categorie trebuie să fie de calitate superioară. Trebuie să fie bine dezvoltate și să prezinte toate caracteristicile și colorația tipică soiului.

Nu trebuie să prezinte defecte, cu excepția unor foarte ușoare alterări superficiale, cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea sa, păstrarea și prezentarea în ambalaj.

Raportul diametru minim/diametru maxim al fructului măsurat în secțiunea ecuatorială trebuie să fie de minimum 0,8.

(ii) Categoria I

Fructele kiwi din această categorie trebuie să fie de calitate bună. Ele trebuie să fie caracteristice soiului respectiv.

Trebuie să fie tari și pulpa să fie perfect sănătoasă.

Cu toate acestea, sunt permise următoarele defecte cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, calitatea de păstrare și prezentarea în ambalaj:

— un ușor defect de formă (exclusiv proeminențe sau malformații);
— un ușor defect de colorație;
— defecte superficiale ale epidermei, cu condiția ca suprafața lor totală să nu depășească 1 cm2;
— o mică «marcă Hayward» sub forma unor linii longitudinale și fără protuberanțe.

Raportul diametru minim/diametru maxim al fructului măsurat în secțiunea ecuatorială trebuie să fie de minimum 0,7.

(iii) Categoria II

În această categorie intră fructele kiwi care nu pot fi clasate în categoriile superioare, dar care prezintă caracteristicile minime menționate anterior.

Fructele trebuie să fie destul de tari și pulpa să nu prezinte defecte grave.

Pot prezenta următoarele defecte, cu condiția să își păstreze caracteristicile esențiale de calitate, păstrare și prezentare:

— defecte de formă;
— defecte de colorație;
— defecte ale epidermei, cum ar fi mici fisuri cicatrizate sau țesut zgâriat, cu condiția ca suprafața lor totală să nu depășească 2 cm2;
— mai multe «mărci Hayward» mai pronunțate și cu o ușoară protuberanță;
— ușoare striviri.

 III. DISPOZIȚII PRIVIND CALIBRAREA

Calibrul este determinat de greutatea fructului.

Greutatea minimă este stabilită la 90 g pentru categoria «Extra», 70 g pentru categoria I și 65 g pentru categoria II.

Diferența de greutate dintre fructul cel mai mare și fructul cel mai mic din fiecare colet nu trebuie să depășească:

— 10 g pentru fructele cu o greutate mai mică de 85 g;
— 15 g pentru fructele cu o greutate între 85 și 120 g;
— 20 g pentru fructele cu o greutate între 120 și 150 g;
— 40 g pentru fructele cu o greutate mai mare sau egală de 150 g.

IV. DISPOZIȚII PRIVIND TOLERANȚELE

La fiecare colet sunt premise toleranțe cu privire la calitate și calibru, pentru produsele care nu îndeplinesc cerințele categoriei indicate.

A. Toleranțe de calitate

(i) Categoria «Extra»

5 % din numărul sau din greutatea fructelor kiwi care nu îndeplinesc cerințele categoriei, dar le întrunesc pe cele ale categoriei I sau, în mod excepțional, se încadrează în toleranțele pentru acea categorie.

(ii) Categoria I

10 % din numărul sau din greutatea fructelor kiwi care nu îndeplinesc cerințele categoriei, dar le întrunesc pe cele ale categoriei II sau, în mod excepțional, se încadrează în toleranțele pentru acea categorie.

(iii) Categoria II

10 % din numărul sau din greutatea fructelor kiwi care nu îndeplinesc cerințele categoriei și nici cerințele minime, cu excepția fructelor atinse de putregai, cu lovituri pronunțate sau de orice alte alterări din cauza cărora ar deveni improprii pentru consum.

B. Toleranțe de calibru

Pentru toate categoriile: 10 % din numărul sau greutatea fructelor kiwi care nu îndeplinesc cerințele privind greutatea minimă și/sau calibrul.

Cu toate acestea, fructele trebuie să aibă un calibru imediat inferior sau superior celui indicat sau, în cazul celui mai mic calibru, fructele nu trebuie să aibă o greutate mai mică de 85 g în categoria «Extra», 67 g în categoria I și 62 g în categoria II.

V. DISPOZIȚII PRIVIND PREZENTAREA

A. Omogenitate

Fiecare colet trebuie să aibă un conținut omogen și să nu cuprindă decât fructe kiwi de aceeași origine, soi, calitate și calibru.

Partea vizibilă a conținutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru întregul conținut.

B. Ambalare

Fructele kiwi trebuie ambalate în așa fel încât să se asigure o protecție adecvată a produsului.

Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate și de o calitate care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare ale produsului. Utilizarea de materiale, în special hârtie sau etichete imprimate cu specificații comerciale este permisă numai cu condiția ca tipărirea sau etichetarea să se realizeze cu cerneală sau adeziv netoxice.

Etichetele aplicate individual pe produse trebuie ca, atunci când sunt dezlipite, să nu lase urme vizibile de clei, nici defecte pe epidermă.

Coletele nu trebuie să conțină materii străine.

C. Prezentare

În categoria «Extra», fructele trebuie să fie prezentate separate unele de celelalte, așezate în ordine într-un singur strat.

VI. DISPOZIȚII PRIVIND MARCAJUL

Fiecare colet trebuie să poarte următoarele detalii, în litere grupate pe aceeași parte, marcajul fiind lizibil, imposibil de șters și vizibil din exterior:

A. Identificare

Numele și adresa ambalatorului și/sau expeditorului.

Această mențiune poate fi înlocuită:

— pentru toate ambalajele, cu excepția preambalajelor, de codul reprezentând ambalatorul și/sau expeditorul eliberat sau recunoscut de un organism oficial, precedat de mențiunea «Ambalator și/sau expeditor» sau o abreviere echivalentă;

— doar pentru coletele pre-ambalate, cu numele și adresa unui vânzător stabilit în Comunitatea Europeană, indicat în strânsă legătură cu referința «Ambalat pentru:» sau o mențiune echivalentă. În acest caz, etichetarea trebuie, de asemenea, să conțină un cod care corespunde ambalatorului și/sau expeditorului. Vânzătorul furnizează orice informații considerate necesare de organismele de control privind semnificația acestui cod.

B. Natura produsului

— «Fructe kiwi», «Actinidia» sau denumirea echivalentă, în cazul în care conținutul nu este vizibil din exterior;

— Numele soiului (opțional).

C. Originea produsului

Țara de origine și, opțional, regiunea unde au fost cultivate sau denumirea zonei la nivel național, regional sau local.

D. Caracteristici comerciale

— Categoria;
— Calibrul exprimat prin greutatea minimă și maximă a fructelor;
— Numărul de bucăți (opțional).

E. Marcajul de control oficial (opțional)

Nu este necesar să apară pe colete informațiile prevăzute la primul paragraf atunci când coletele conțin ambalaje pentru comercializare vizibile din exterior iar pe fiecare ambalaj apar respectivele indicații. Aceste colete nu trebuie să aibă marcaje care să inducă în eroare. Atunci când aceste colete sunt așezate pe paleți, aceste indicații trebuie să figureze pe o fișă plasată vizibil cel puțin pe două din fațetele paletului.

PARTEA 4: STANDARD DE COMERCIALIZARE PENTRU LĂPTUCĂ, CICOARE CREAȚĂ DE GRĂDINĂ ȘI CICOARE DE GRĂDINĂ CU FRUNZE ÎNTREGI

I. DEFINIȚIA PRODUSULUI

Prezentul standard reglementează:

— lăptuca din soiurile (cultivarele) provenite din:

— Lactuca sativa L. var. capitata L. (lăptucă, varietatea cu căpățână inclusiv lăptuca tip «crisphead» și «Iceberg»);
— Lactuca sativa L. var. longifolia Lam. (lăptucă Cos sau Romaine);
— Lactuca sativa L. var. crispa L. (lăptucă pentru frunze) și
— încrucișări ale acestor soiuri;

— cicoare creață de grădină din soiurile (cultivarele) provenite din Cichorium endivia L. var. crispum Lam;

— cicoare de grădină cu frunze întregi din soiurile (cultivarele) provenite din Cichorium endivia L. var. latifolium Lam, destinate livrării în stare proaspătă către consumatori.

Prezentul standard nu se aplică produselor pentru prelucrare industrială, produselor prezentate ca frunze individuale sau lăptucii în vase.

II. DISPOZIȚII PRIVIND CALITATEA

Standardul are ca obiect definirea calităților pe care trebuie să le prezinte produsele după condiționare și ambalare.

A. Cerințe minime

În toate categoriile, sub rezerva dispozițiilor speciale pentru fiecare categorie și a toleranțelor permise, produsele trebuie să fie:

— întregi;
— sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora devin improprii pentru consum);
— curate și curățate, adică practic fără pământ sau alt mediu de creștere și practic fără materii străine vizibile;
— proaspete ca aspect;
— turgescente;
— fără boli;
— fără deteriorări cauzate de boli;
— din care nu curg semințe;
— fără umezeală externă anormală;
— fără miros și/sau gust străin.

În cazul lăptucii, o decolorare roșiatică, cauzată de o temperatură scăzută în timpul creșterii, este permisă, cu excepția cazului în care afectează grav aspectul produsului.

Rădăcinile trebuie tăiate aproape de baza frunzelor exterioare și tăietura trebuie să fie dreaptă.

Produsul trebuie să aibă o dezvoltare normală.

Dezvoltarea și condiția produselor trebuie să fie de așa natură încât acestea:

— să reziste la transport și manipulare și
— să ajungă în condiții satisfăcătoare la locul de destinație.

B. Clasificare

Produsele sunt clasificate în două categorii definite în cele ce urmează:

(i) Categoria I

Produsele din această categorie trebuie să fie de calitate bună. Trebuie să fie caracteristice soiului și/sau tipului comercial, în special în privința culorii.

De asemenea, produsele trebuie să fie:

— bine formate;
— tari, ținând seama de metodele de cultivare și de tipul de produs;
— fără daune sau deteriorări care scad caracterul comestibil;
— fără daune din cauza înghețului.

Lăptuca, varietatea cu căpățână, trebuie să aibă un singur miez bine format. Cu toate acestea, în cazul lăptucii, varietatea cu căpățână, cultivată sub protecție, miezul poate fi mic.

Lăptuca Cos trebuie să aibă un miez, care poate fi mic.

La cicoarea creață de grădină și la cicoarea de grădină cu frunze întregi centrul trebuie să fie de culoare galbenă.

(ii) Categoria II

Această categorie include produsele care nu se califică pentru includerea în categoria I, dar satisfac cerințele minime specificate anterior.

Produsele trebuie să fie:

— rezonabil de bine formate;
— fără daune și deteriorări care pot scădea în mod serios caracterul comestibil.

Următoarele defecte pot fi permise, cu condiția ca produsele să își păstreze caracteristicile esențiale în privința calității, a păstrării și a prezentării:

— ușoare defecte de colorație;
— ușoare daune cauzate de paraziți.

Lăptuca, varietatea cu căpățână, trebuie să aibă un miez, care poate fi mic. Cu toate acestea, în cazul lăptucii, varietatea cu căpățână, cultivată sub protecție, este permisă absența miezului.

Lăptuca Cos poate să nu aibă miez.

III. DISPOZIȚII PRIVIND CALIBRAREA

Calibrul este determinat de greutatea unei unități.

A. Greutate minimă

Greutatea minimă pentru categoriile I și II este:

Cultivate în aer liber Cultivate sub protecție
Lăptucă, varietatea cu căpățână (cu excepția lăptucii tip «crisphead» și «Iceberg») și lăptuca Cos sau Romaine (cu excepția lăptucii tip «Little gem») 150 g 100 g
Lăptucă tip «crisphead» și «Iceberg» 300 g 200 g
Lăptucă pentru frunze și lăptucă tip «Little gem» 100 g 100 g
Cicoarea creață de grădină și cicoarea de grădină cu frunze întregi 200 g 150 g

B. Omogenitate

(a) Lăptuci

În toate categoriile, diferența între cele mai ușoare și cele mai grele unități în fiecare ambalaj nu poate depăși:

— 40 g în cazul în care cele mai ușoare unități cântăresc sub 150 g pe unitate;
— 100 g în cazul în care cele mai ușoare unități cântăresc între 150 g și 300 g pe unitate;
— 150 g în cazul în care cele mai ușoare unități cântăresc între 300 g și 450 g pe unitate;
— 300 g în cazul în care cele mai ușoare unități cântăresc peste 450 g pe unitate.

(b) Cicoarea creață de grădină și cicoarea de grădină cu frunze întregi

În toate categoriile, diferența între cele mai ușoare și cele mai grele unități în fiecare ambalaj nu poate depăși 300 g.

IV. DISPOZIȚII PRIVIND TOLERANȚELE

La fiecare colet sunt premise toleranțe cu privire la calitate și calibru, pentru produsele care nu îndeplinesc cerințele categoriei indicate.

A. Toleranțe de calitate

(i) Categoria I

10 % din numărul de unități care nu satisfac cerințele categoriei, dar le satisfac pe cele ale categoriei II sau, excepțional, admise în toleranțele acestei categorii.

(ii) Categoria II

10 % din numărul de unități care nu îndeplinesc cerințele categoriei și nici cerințele minime, cu excepția produselor afectate de putrefacție sau orice deteriorare care le fac inadecvate pentru consum.

B. Toleranțe de calibru

În toate categoriile, 10 % din număr de unități care nu satisfac cerințele privind calibrarea, dar cântărind cel mult 10 % sub sau peste calibrul în cauză.

V. DISPOZIȚII PRIVIND PREZENTAREA

A. Omogenitate

Fiecare colet trebuie să aibă un conținut omogen și să nu cuprindă decât produse de aceeași origine, soi sau tip comercial, calitate și calibru.

Cu toate acestea, poate fi ambalat împreună un amestec de diferite tipuri de produse descrise în prezentul standard, cu condiția ca acestea să aibă o calitate uniformă și, pentru fiecare tip în cauză, un calibru uniform. De asemenea, tipurile trebuie să poată fi distinse clar unul de celălalt și proporția din fiecare tip în ambalaj trebuie să fie vizibilă fără deteriorarea ambalajului.

Partea vizibilă a conținutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru întregul conținut.

B. Ambalare

Produsele trebuie ambalate astfel încât să fie protejate corespunzător.

Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate și de o calitate care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare ale produsului. Utilizarea materialelor, în special a hârtiei sau a timbrelor care conțin specificații comerciale, este permisă cu condiția ca imprimarea sau etichetarea să fi fost făcută cu cerneală sau adeziv netoxice.

Coletele nu trebuie să conțină materii străine.

Etichetele aplicate individual pe produse trebuie ca, atunci când sunt dezlipite, să nu lase urme vizibile de clei, nici defecte pe epidermă.

C. Prezentare

Produsele prezentate în mai mult de un strat pot fi ambalate astfel încât baza unuia să fie lângă miezul celuilalt, cu condiția ca straturile sau căpățânile sau fie protejate sau separate în mod corespunzător.

VI. DISPOZIȚII PRIVIND MARCAJUL

Fiecare colet trebuie să poarte următoarele detalii, în litere grupate pe aceeași parte, marcajul fiind lizibil, imposibil de șters și vizibil din exterior:

A. Identificare

Numele și adresa ambalatorului și/sau expeditorului

Această mențiune poate fi înlocuită:

— pentru toate ambalajele, cu excepția preambalajelor, de codul reprezentând ambalatorul și/sau expeditorul eliberat sau recunoscut de un organism oficial, precedat de mențiunea «Ambalator și/sau expeditor» sau o abreviere echivalentă;

— doar pentru coletele pre-ambalate, cu numele și adresa unui vânzător stabilit în Comunitatea Europeană, indicat în strânsă legătură cu referința «Ambalat pentru:» sau o mențiune echivalentă. În acest caz, etichetarea trebuie, de asemenea, să conțină un cod care corespunde ambalatorului și/sau expeditorului. Vânzătorul furnizează orice informații considerate necesare de organismele de control privind semnificația acestui cod.

B. Natura produsului

— «Lăptucă», «lăptucă tip „Butterhead”», «Batavia», «lăptucă Iceberg», «lăptucă Cos», «lăptucă pentru frunze» (sau, de exemplu și după caz, «Frunză de stejar», «Lollo bionda», «Lollo rossa», «cicoare creață de grădină» sau «cicoare de grădină cu frunze întregi» sau alte sinonime în cazul în care conținutul nu este vizibil din exterior);
— Lăptucă tip «Little gem», după caz, sau alte sinonime;
— O indicație «Cultivat sub protecție» sau altă indicație corespunzătoare, după caz;
— Numele soiului (opțional);
— Atunci când sunt amestecare diferite tipuri de produse:

— indicația «Lăptuci amestecate», sau
— indicația fiecărui tip de produs și, în cazul în care conținutul nu este vizibil din exterior, indicația numărului de bucăți din fiecare tip.

C. Originea produsului

Țara de origine și, în mod opțional, regiunea unde au fost cultivate sau denumirea zonei la nivel național, regional sau local.

D. Caracteristici comerciale

— Categoria;
— Calibrul, exprimat prin greutatea minimă pe unitate sau prin numărul de unități;
— Greutatea netă (opțional).

E. Marcajul de control oficial (opțional)

Nu este necesar să se menționeze pe colete indicațiile prevăzute la primul paragraf atunci când coletele conțin ambalaje pentru comercializare, vizibile din exterior și pe care figurează indicațiile respective. Aceste colete nu trebuie să aibă marcaje care să inducă în eroare. Atunci când aceste colete sunt așezate pe paleți, aceste indicații trebuie să figureze pe o fișă plasată vizibil cel puțin pe două din fațetele paletului.

PARTEA 5: STANDARD DE COMERCIALIZARE PENTRU PIERSICI ȘI NECTARINE

I. DEFINIȚIA PRODUSULUI

Prezentul standard reglementează piersicile și nectarinele (1) din soiurile (cultivarele) provenite din Prunus persica Sieb. și Zucc., destinate livrării în stare proaspătă către consumatori, piersicile și nectarinele pentru prelucrarea industrială fiind excluse.

II. DISPOZIȚII PRIVIND CALITATEA

Standardul are ca obiect definirea calităților pe care trebuie să le prezinte piersicile și nectarinele după condiționare și ambalare.

A. Cerințe minime de calitate

Ținând seama de dispozițiile speciale prevăzute pentru fiecare categorie și de toleranțele admise, piersicile și nectarinele trebuie să fie:

— întregi;
— sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora devin improprii pentru consum);
— curate, practic fără materii străine vizibile;
— fără boli;
— fără deteriorări cauzate de boli;
— fără umezeală externă anormală;
— fără miros și/sau gust străin.

Piersicile și nectarinele trebuie să fie culese cu grijă.
Dezvoltarea și stadiul de maturitate al piersicilor și nectarinelor trebuie să fie de așa natură încât să le permită:

— să reziste la transport și manipulare și
— să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinație.

B. Caracteristici minime de maturitate

Piersicile și nectarinele trebuie să fie suficient de dezvoltate și de mature.

Dezvoltarea și stadiul de maturitate al piersicilor și nectarinelor trebuie să le permită continuarea procesului de maturație și atingerea gradului de maturitate adecvat. În vederea îndeplinirii acestei condiții, indexul refractometric al pulpei, măsurat în zona mediană a pulpei și în secțiunea ecuatorială, trebuie să fie mai mare sau egal cu 8o Brix iar gradul de fermitate, măsurat cu o sondă cu diametrul de 8 mm (0,5 cm2) în două puncte ale secțiunii ecuatoriale a fructului, trebuie să fie mai mic de 6,5 kg.

C. Clasificare

Piersicile și nectarinele fac obiectul unei clasificări în trei categorii definite mai jos:

(i) Categoria «Extra»

Piersicile și nectarinele din această categorie trebuie să fie de calitate superioară. Ele trebuie să prezinte forma, dezvoltarea și colorația caracteristice soiului respectiv, ținând seama de zona de producție. Ele nu trebuie să prezinte defecte, cu excepția unor foarte mici alterări superficiale, cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, păstrarea și prezentarea sa în ambalaj.

(ii) Categoria I

Piersicile și nectarinele din această categorie trebuie să fie de bună calitate. Ele trebuie să prezinte caracteristicile soiului, ținând seama de zona de producție. Cu toate acestea, sunt permise ușoare defecte de formă, dezvoltare sau colorație.

Pulpa trebuie să fie lipsită de orice deteriorare.

Piersicile și nectarinele despicate la punctul de atașament al pedunculului sunt excluse.

Mici defecte la nivelul epidermei pot fi totuși permise, cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, păstrarea și prezentarea în ambalaj și să nu depășească:

— lungimea de 1 cm, în cazul defectelor de formă alungită;
— 0,5 cm2 din suprafața totală în cazul altor defecte.

(iii) Categoria II

Această categorie cuprinde piersicile și nectarinele care nu pot fi clasificate în categoriile superioare, dar corespund caracteristicilor minime definite anterior.

Pulpa nu ar trebui să prezinte defecte grave. Fructele despicate la punctul de atașament al pedunculului sunt permise doar în cadrul toleranțelor de calitate.

Următoarele defecte la nivelul epidermei pot fi permise, cu condiția ca piersicile și nectarinele să-și păstreze caracteristicile esențiale referitoare la calitate, păstrare și prezentare și să nu depășească:

— lungimea de 2 cm, în cazul defectelor de formă alungită,
— 1,5 cm2 din suprafața totală în cazul altor defecte.

III. DISPOZIȚII PRIVIND CALIBRAREA

Calibrul este determinat de:

— circumferință sau
— diametrul maxim al secțiunii ecuatoriale.

Piersicile și nectarinele trebuie clasificate pe baza următoarei scale de calibrare:

Diametrul Codul calibrului Circumferință
cel puțin 90 mm AAAA cel puțin 28 cm
de la 80 mm inclusiv la 90 mm exclusiv AAA de la 25 cm inclusiv la 28 cm exclusiv
de la 73 mm inclusiv la 80 mm exclusiv AA de la 23 cm inclusiv la 25 cm exclusiv
de la 67 mm inclusiv la 73 mm exclusiv A de la 21 cm inclusiv la 23 cm exclusiv
de la 61 mm inclusiv la 67 mm exclusiv B de la 19 cm inclusiv la 21 cm exclusiv
de la 56 mm inclusiv la 61 mm exclusiv C de la 17,5 cm inclusiv la 19 cm exclusiv
de la 51 mm inclusiv la 56 mm exclusiv D de la 16 cm inclusiv la 17,5 cm exclusiv

Calibrul minim permis pentru categoria «Extra» este de 17,5 cm (circumferință) sau 56 mm (diametru).

Calibrul D (de la 51 mm inclusiv la 56 mm exclusiv în diametru sau de la 16 cm inclusiv la 17,5 cm exclusiv în circumferință) nu este permis în perioada 1 iulie-31 octombrie.

Calibrarea este obligatorie pentru toate categoriile.

IV. DISPOZIȚII PRIVIND TOLERANȚELE

Sunt admise toleranțe de calitate și de calibru în fiecare ambalaj pentru produsele care nu sunt conforme cu cerințele categoriei indicate.

A. Toleranțe de calitate

(i) Categoria «Extra»

5 % din numărul sau din greutatea piersicilor și nectarinelor care nu îndeplinesc cerințele categoriei, dar le întrunesc pe cele ale categoriei I sau, în mod excepțional, se încadrează în toleranțele pentru acea categorie.

(ii) Categoria I

10 % din numărul sau din greutatea piersicilor și nectarinelor care nu îndeplinesc cerințele categoriei, dar le întrunesc pe cele ale categoriei II sau, în mod excepțional, se încadrează în toleranțele pentru acea categorie.

(iii) Categoria II

10 % din numărul sau din greutatea piersicilor și nectarinelor care nu îndeplinesc cerințele categoriei și nici cerințele minime, cu excepția produselor atinse de putrezire, de lovituri pronunțate sau de orice altă alterare care le fac improprii consumului.

B. Toleranțe de calibru

Pentru toate categoriile, 10 % din numărul sau din greutatea piersicilor sau nectarinelor care depășesc 1 cm în plus sau în minus față de calibrul specificat pe colet în cazul calibrării pe baza circumferinței și 3 mm în plus sau în minus în cazul calibrării pe baza diametrului. În ceea ce privește totuși fructele cu cel mai mic calibru, această toleranță se aplică doar piersicilor sau nectarinelor cu un calibru mai mic sau egal cu 6 mm (circumferință) sau 2 mm (diametru) față de calibrul minim specificat.

V. DISPOZIȚII PRIVIND PREZENTAREA

A. Omogenitate

Fiecare colet trebuie să aibă un conținut omogen și să nu cuprindă decât piersici sau nectarine de aceeași origine, soi, calitate, grad de maturitate și calibru, iar pentru categoria «Extra» conținutul trebuie să fie, de asemenea, omogen din punct de vedere al colorației.

Partea vizibilă a conținutului fiecărui colet trebuie să fie reprezentativă pentru întregul conținut.

B. Ambalare

Piersicile sau nectarinele trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecție adecvată a produsului.

Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate și de o calitate care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare ale produsului. Utilizarea de materiale, în special hârtie sau înscrisuri, care poartă specificații comerciale este permisă numai cu condiția ca înscrisul sau etichetarea să se realizeze cu cerneală sau clei netoxice.

Etichetele aplicate individual pe produse trebuie ca, atunci când sunt dezlipite, să nu lase urme vizibile de clei, nici defecte pe epidermă.

Coletele nu trebuie să conțină materii străine.

C. Prezentare

Piersicile și nectarinele pot fi prezentate:

— în ambalaje unitare mici;
— într-un singur strat, în cazul categoriei «Extra». Fiecare fruct individual din această categorie trebuie să fie separat de fructele învecinate;

În cazul categoriilor I și II:

— într-un singur sau două straturi;
— în maximum patru straturi dacă fructele sunt așezate pe suporturi alveolare rigide, concepute astfel încât să nu apese pe fructele din stratul inferior.

VI. DISPOZIȚII PRIVIND MARCAJUL

Fiecare colet trebuie să poarte următoarele detalii, în litere grupate pe aceeași parte, marcajul fiind lizibil, imposibil de șters și vizibil din exterior:

A. Identificare

Numele și adresa ambalatorului și/sau expeditorului

Această mențiune poate fi înlocuită:

— pentru toate ambalajele, cu excepția preambalajelor, de codul reprezentând ambalatorul și/sau expeditorul eliberat sau recunoscut de un organism oficial, precedat de mențiunea «Ambalator și/sau expeditor» sau o abreviere echivalentă;

— doar pentru coletele pre-ambalate, cu numele și adresa unui vânzător stabilit în Comunitatea Europeană, indicat în strânsă legătură cu referința «Ambalat pentru:» sau o mențiune echivalentă. În acest caz, etichetarea trebuie, de asemenea, să conțină un cod care corespunde ambalatorului și/sau expeditorului. Vânzătorul furnizează orice informații considerate necesare de organismele de control privind semnificația acestui cod.

B. Natura produsului

— «Piersici» sau «nectarine», în cazul în care conținutul nu este vizibil din exterior;

— Culoarea pulpei;

— Numele soiului (opțional).

C. Originea produsului

Țara de origine și, în mod opțional, regiunea unde au fost cultivate sau denumirea zonei la nivel național, regional sau local.

D. Caracteristici comerciale

— Categoria;
— Calibrul exprimat în diametrele minime și maxime sau circumferințele minime și maxime sau în conformitate cu codurile specificate în secțiunea III «Dispoziții privind calibrarea»;
— Numărul de unități (opțional);
— Conținutul minim de zahăr, măsurat de refractometru și exprimat în grade Brix (opțional);
— Fermitatea maximă, măsurată prin penetrometrie și exprimată în kg/0,5 cm2 (opțional).

E. Marcajul de control oficial (opțional)

Nu este necesar să se menționeze pe colete indicațiile prevăzute la primul paragraf atunci când coletele conțin ambalaje pentru comercializare, vizibile din exterior și pe care figurează indicațiile respective. Aceste colete nu trebuie să aibă marcaje care să inducă în eroare. Atunci când aceste colete sunt așezate pe paleți, aceste indicații trebuie să figureze pe o fișă plasată vizibil cel puțin pe două din fațetele paletului.

PARTEA 6: STANDARD DE COMERCIALIZARE PENTRU PERE

I. DEFINIȚIA PRODUSULUI

Prezentul standard reglementează perele din soiurile (cultivarele) provenite din Pyrus communis L., destinate livrării în stare proaspătă către consumatori, perele pentru prelucrarea industrială fiind excluse.

II. DISPOZIȚII PRIVIND CALITATEA

Standardul are ca obiect definirea calităților pe care trebuie să le prezinte perele după condiționare și ambalare.

A. Cerințe minime

La toate categoriile, ținând seama de dispozițiile speciale prevăzute pentru fiecare categorie și de toleranțele admise, perele trebuie să fie:

— întregi;
— sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora devin improprii pentru consum);
— curate, practic fără materii străine vizibile;
— fără boli;
— fără deteriorări cauzate de boli;
— fără umezeală externă anormală;
— fără miros și/sau gust străin.

De asemenea, fructele trebuie să fie culese cu grijă.

Dezvoltarea și starea perelor trebuie să le permită:

— continuarea procesului de maturație, pentru a putea atinge gradul de maturitate adecvat în funcție de caracteristicile soiului respectiv;
— rezistența la transport și manipulare, și
— să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinație.

B. Clasificare

Perele sunt clasificate în trei categorii definite în cele ce urmează:

(i) Categoria «Extra»

Perele din această categorie trebuie să fie de calitate superioară. Ele trebuie să prezinte forma, calibrul și colorația caracteristice soiului respectiv și să aibă atașat un peduncul intact.

Pulpa trebuie să fie lipsită de orice deteriorare, iar epiderma nu trebuie să prezinte înroșiri și înăspriri (1).

Perele nu trebuie să prezinte defecte, cu excepția unor foarte mici alterări superficiale la nivelul epidermei, cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, păstrarea și prezentarea sa în ambalaj.

Perele nu trebuie să fie pietroase.

(ii) Categoria I

Perele din această categorie trebuie să fie de bună calitate. Ele trebuie să prezinte forma, calibrul și colorația caracteristice soiului respectiv.

Pulpa trebuie să fie lipsită de orice deteriorare, iar epiderma nu trebuie să prezinte înroșiri și înăspriri (1).

Cu toate acestea, sunt permise următoarele defecte cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, calitatea de păstrare și prezentarea în ambalaj:

— un ușor defect de formă;
— un ușor defect de dezvoltare;
— un ușor defect de colorație;
— ușoare defecte la nivelul epidermei care nu pot depăși:

— lungimea de 2 cm, în cazul defectelor de formă alungită,
— 1 cm2 din suprafața totală în cazul altor defecte, cu excepția ruginii (Venturia pirina și V. inaequalis), a căror suprafață totală nu trebuie să depășească 0,25 cm2;
— 1 cm2 din suprafața totală în cazul loviturilor ușoare, caz în care epiderma nu trebuie să fie decolorată.

Pedunculul poate fi ușor deteriorat.

Perele nu trebuie să fie pietroase.

(iii) Categoria II

Această categorie cuprinde perele care nu se încadrează în categoriile superioare, dar corespund caracteristicilor minime definite mai sus.

Pulpa nu trebuie să prezinte defecte esențiale.

Următoarele defecte sunt admise, cu condiția ca fructele să păstreze caracteristicile esențiale în ceea ce privește calitatea, păstrarea și prezentarea:

— defecte de formă;
— defecte de dezvoltare;
— defecte de colorație;
— ușoare înroșiri și înăspriri (1),
— defecte la nivelul epidermei, care nu pot depăși:

— lungimea de 4 cm, în cazul defectelor de formă alungită;
— 2,5 cm2 din suprafața totală în cazul altor defecte, cu excepția ruginii (Venturia pirina și V. inaequalis), a căror suprafață totală nu trebuie să depășească 1 cm2;
— ușoare lovituri care nu depășesc 1 cm2 din suprafața totală, epiderma putând fi ușor decolorată.

III. DISPOZIȚII PRIVIND CALIBRAREA

Calibrul este determinat de diametrul maxim al secțiunii ecuatoriale.

Există un calibru minim pentru fiecare categorie, în funcție de următorul dispozitiv:

«Extra» Categoria I Categoria II
Soiuri cu fructe mari* 60 mm 55 mm 55 mm
Alte soiuri 55 mm 50 mm 45 mm
* O listă neexhaustivă a soiurilor cu fructe mari și a soiurile de pere de vară figurează în apendicele la prezentul standard.

Cu titlu de excepție și pentru soiurile de pere de vară care sunt prevăzute în apendicele la prezentul standard, nu se impune un calibru minim pentru fructele recoltate și expediate între 10 iunie și 31 iulie inclusiv, în fiecare an.

Cu scopul de a garanta omogenitatea din punct de vedere al calibrului fructelor dintr-un colet, diferența de diametru între fructele din același colet este limitată la:

— 5 mm pentru fructele din categoria «Extra» și fructele din categoriile I și II prezentate în straturi suprapuse,
— 10 mm pentru fructele din categoria I prezentate în vrac în coletul sau ambalajul în care sunt comercializate.

Nu este prevăzută un calibru omogen pentru fructele din categoria II prezentate în vrac în coletul sau ambalajul în care sunt comercializate.

IV. DISPOZIȚII PRIVIND TOLERANȚELE

La fiecare colet sunt premise toleranțe cu privire la calitate și calibru, pentru produsele care nu satisfac cerințele categoriei indicate.

A. Toleranțe de calitate

(i) Categoria«Extra»

5 % din numărul sau din greutatea perelor care nu îndeplinesc cerințele categoriei, dar le întrunesc pe cele ale categoriei I sau, în mod excepțional, se încadrează în toleranțele pentru acea categorie.

(ii) Categoria I

10 % din numărul sau din greutatea perelor care nu îndeplinesc cerințele categoriei, dar le întrunesc pe cele ale categoriei II sau, în mod excepțional, se încadrează în toleranțele pentru acea categorie. Cu toate acestea, această toleranță nu se aplică pentru perele lipsite de peduncul.

(iii) Categoria II

10 % din numărul sau din greutatea perelor care nu îndeplinesc cerințele categoriei și nici cerințele minime, cu excepția fructelor atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora devin improprii pentru consum.

În cadrul acestei toleranțe, se poate admite un procent de maximum 2 % din numărul sau din greutatea fructelor care prezintă următoarele defecte:

— ușoare leziuni sau fisuri necicatrizate;
— urme foarte ușoare de putregai;
— prezența unor paraziți vii în fruct și/sau alterarea pulpei din cauza paraziților.

B. Toleranțe de calibru

Pentru toate categoriile:

10 % din numărul sau din greutatea fructelor care corespund calibrului imediat inferior sau superior celui menționat pe colet, înregistrând, în cazul fructelor care corespund celui mai mic calibru admis, o variație maximă de 5 mm peste valoarea minimă.

V. DISPOZIȚII PRIVIND PREZENTAREA

A. Omogenitate

Fiecare colet trebuie să aibă un conținut omogen și să nu cuprindă decât pere de aceeași origine, soi, calitate și calibru (dacă se impune calibrarea) și cu același grad de maturitate.

De asemenea, pentru categoria «Extra», se impune omogenitatea din punctul de vedere al colorației.

Partea vizibilă a conținutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru întregul conținut.

B. Ambalare

Perele trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecție adecvată a produsului.

Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate și de o calitate care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare ale produsului. Utilizarea de materiale, în special hârtie sau înscrisuri, care poartă specificații comerciale este permisă numai cu condiția ca înscrisul sau etichetarea să se realizeze cu cerneală sau clei netoxice.

Coletele nu trebuie să conțină materii străine.

Etichetele aplicate individual pe produse trebuie ca, atunci când sunt dezlipite, să nu lase urme vizibile de clei, nici defecte pe epidermă.

C. Prezentare

Fructele din categoria «Extra» trebuie ambalate în rânduri și straturi suprapuse.

VI. DISPOZIȚII PRIVIND MARCAJUL

Fiecare colet trebuie să poarte următoarele detalii, în litere grupate pe aceeași parte, marcajul fiind lizibil, imposibil de șters și vizibil din exterior:

A. Identificare

Numele și adresa ambalatorului și/sau expeditorului

Această mențiune poate fi înlocuită:

— pentru toate ambalajele, cu excepția preambalajelor, de codul care reprezintă ambalatorul și/sau expeditorul, eliberat sau recunoscut de un organism oficial, precedat de mențiunea «Ambalator și/sau expeditor» sau de o prescurtare echivalentă;

— doar pentru coletele pre-ambalate, cu numele și adresa unui vânzător stabilit în Comunitatea Europeană, indicat în strânsă legătură cu referința «Ambalat pentru:» sau o mențiune echivalentă. În acest caz, etichetarea trebuie, de asemenea, să conțină un cod care corespunde ambalatorului și/sau expeditorului. Vânzătorul furnizează orice informații considerate necesare de organismele de control privind semnificația acestui cod.

B. Natura produsului

— «Pere», în cazul în care conținutul nu este vizibil din exterior;

— Denumirea soiului.

C. Originea produsului

Țara de origine și, în mod opțional, regiunea unde au fost cultivate sau denumirea zonei la nivel național, regional sau local.

D. Caracteristici comerciale

— Categoria;

— Calibrul sau, pentru fructele prezentate în straturi suprapuse, numărul de bucăți.

În cazul în care identificarea este efectuată pe baza calibrului, aceasta este indicată:

(a) pentru fructele pentru care există norme privind omogenitatea, prin diametrul minim și maxim;

(b) pentru fructele pentru care nu există norme privind omogenitatea, prin diametrul celui mai mic fruct din colet, lângă care se menționează cuvintele «și peste» sau o denumire echivalentă sau, după caz, prin diametrul celui mai mare fruct din colet.

E. Marcajul de control oficial (opțional)

Nu este necesar să se menționeze pe colete indicațiile prevăzute la primul paragraf atunci când coletele conțin ambalaje pentru comercializare, vizibile din exterior și pe care figurează indicațiile respective. Aceste colete nu trebuie să aibă marcaje care să inducă în eroare. Atunci când aceste colete sunt așezate pe paleți, aceste indicații trebuie să figureze pe o fișă plasată vizibil cel puțin pe două din fațetele paletului.

Anexă

1. Criterii privind calibrul

L = Soiuri cu fructe mari
SP = Pere de vară pentru care nu este prevăzut un calibru minim pentru fructele recoltate și expediate între 10 iunie și 31 iulie în fiecare an

2. Lista neexhaustivă a soiurilor de pere clasificate în funcție de criteriile privind calibrul

Soiurile cu fructe mici și alte soiuri care nu sunt menționate în listă pot fi comercializate, cu condiția respectării cerințelor în materie de calibrare pentru alte soiuri prevăzute la secțiunea III din standard.

Unele dintre soiurile enumerate în următoarea listă pot fi comercializate sub denumirile comerciale pentru care s-a solicitat sau s-a obținut protecția în una sau mai multe țări. Prima și a doua coloană din următorul tabel nu sunt destinate să includă astfel de denumiri de marcă comercială. Anumite mărci cunoscute figurează în a treia coloană doar cu titlu informativ.

Soi Sinonime Denumirea comercială Calibrul
Abbé Fétel Abate Fetel M
Abugo o Siete en Boca PV
Aka PV
Alka M
Alsa M
Amfora M
Alexandrine Douillard M
Bergamotten PV
Beurré Alexandre Lucas Lucas M
Beurré Bosc Bosc, Beurré d’Apremont, Empereur Alexandre, Kaiser Alexandre M
Beurré Clairgeau M
Beurré Hardepont M
Beurré Giffard PV
Beurré précoce Morettini Morettini PV
Blanca de Aranjuez Agua de Aranjuez, Espadona, Blanquilla PV
Carusella PV
Castell Castell de Verano PV
Colorée de juillet Bunte Juli PV
Comice rouge M
Concorde M
Condoula PV
Coscia Ercolini PV
Curé Curato, Pastoren, Del cura de Ouro, Espadon de invierno, Bella de Berry, Lombardia de Rioja, Batall de Campana M
D’Anjou M
Dita M
D. Joaquina Doyenné de juillet PV
Doyenné d’hiver Winterdechant M
Doyenné du comice Comice, Vereinsdechant M
Erika M
Etrusca PV
Flamingo M
Forelle M
Général Leclerc Amber GraceTM M
Gentile PV
Golden Russet Bosc M
Grand champion M
Harrow Delight M
Jeanne d’Arc M
Josephine M
Kieffer M
Klapa Milule M
Leonardeta Mosqueruela, Margallon, Colorada de Alcanadre, Leonarda de Magallon PV
Lombacad Cascade® M
Moscatella PV
Mramornaja Mramornoje M
Mustafabey PV
Packham’s Triumph Williams d’Automne M
Passe Crassane Passa Crassana M
Perita de San Juan PV
Pérola PV
Pitmaston Williams Duchesse M
Précoce de Trévoux Trévoux PV
Soi Sinonime Denumirea comercială Calibrul
Président Drouard M
Rosemarie M
Suvenirs M
Santa Maria Santa Maria Morettini PV
Spadoncina Agua de Verano, Agua de Agosto PV
Taylors Gold M
Triomphe de Vienne M
Vasarine Svistine M
Williams Bon Chrétien Bon Chrétien, Bartlett, Williams, Summer Bartlett M
Noiabriskaia * Xenia Xenia M
Socrovișce * M
Vîstavocinaia * M
Zorica * PV
*  Soiuri înregistrate în Republica Moldova.

 

PARTEA 7: STANDARD DE COMERCIALIZARE PENTRU CĂPȘUNI

I. DEFINIȚIA PRODUSULUI

Prezentul standard reglementează căpșunile din soiurile (cultivarele) provenite din genul Fragaria L., destinate livrării în stare proaspătă către consumatori, căpșunile pentru prelucrarea industrială fiind excluse.

II. DISPOZIȚII PRIVIND CALITATEA

Standardul are ca obiect definirea calităților pe care trebuie să le prezinte căpșunile după condiționare și ambalare.

A. Cerințe minime

În toate categoriile, ținând seama de dispozițiile speciale prevăzute pentru fiecare categorie și de toleranțele admise, căpșunile trebuie să fie:

— întregi;
— sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora devin improprii pentru consum);
— curate, practic fără materii străine vizibile;
— cu un aspect proaspăt, dar nespălate;
— fără boli;
— fără deteriorări cauzate de boli;
— cu caliciu (cu excepția fragilor); caliciul și, atunci când este prezent, pedunculul trebuie să fie proaspete și verzi;
— fără umezeală externă anormală;
— fără miros și/sau gust străin.

Căpșunile trebuie să fie culese cu atenție.

Ele trebuie să fie suficient de dezvoltate și de mature. Dezvoltarea și starea căpșunilor trebuie să le permită:

— să reziste la transport și manipulare și
— să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinație.

B. Clasificare

Căpșunile sunt încadrate în trei categorii definite după cum urmează:

(i) Categoria «Extra»

Căpșunile din această categorie trebuie să fie de calitate superioară. Ele trebuie să fie caracteristice soiului respectiv.

Ele trebuie să aibă un aspect sănătos, ținând seama de caracteristicile soiului.

Căpșunile trebuie să nu prezinte urme de pământ.

Căpșunile nu trebuie să prezinte defecte, cu excepția unor foarte mici alterări superficiale la nivelul epidermei, cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, păstrarea și prezentarea sa în ambalaj.

(ii) Categoria I

Căpșunile din această categorie trebuie să fie de bună calitate. Ele trebuie să prezinte colorația și forma caracteristice soiului.

Cu toate acestea, sunt permise următoarele defecte cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, calitatea de păstrare și prezentarea în ambalaj:

— ușor defect de formă;
— o mică zonă albă care să nu depășească a zecea parte din suprafața fructului;
— ușoare semne superficiale de presare.

Ele trebuie să fie lipsite practic de urme de pământ.

(iii) Categoria II

Această categorie cuprinde căpșunile care nu pot fi încadrate în categoriile superioare, dar care corespund caracteristicilor minime definite anterior.

Căpșunile pot prezenta următoarele defecte, cu condiția să-și păstreze caracteristicile esențiale de calitate, păstrare și prezentare:

— defecte de formă;
— o zonă albă a cărei suprafață nu trebuie să depășească a cincea parte din suprafața fructului;
— ușoare contuzii uscate care nu sunt susceptibile să se dezvolte;
— urme ușoare de pământ.

III. DISPOZIȚII PRIVIND CALIBRAREA

Calibrul este determinat de diametrul maxim al secțiunii ecuatoriale.

Căpșunile trebuie să prezinte următoarele calibre minime:

— categoria «Extra»: 25 mm;
— categoriile I și II: 18 mm.

Nu există un calibru minim în cazul fragilor.

IV. DISPOZIȚII PRIVIND TOLERANȚELE

La fiecare colet sunt premise toleranțe cu privire la calitate și calibru, pentru produsele care nu satisfac cerințele categoriei indicate.

A. Toleranțe de calitate

(i) Categoria «Extra»

5 % din numărul sau greutatea căpșunilor care nu corespund caracteristicilor categoriei, dar care sunt conforme caracteristicilor de la categoria I sau sunt admise în mod excepțional în toleranțele acestei categorii. În cadrul acestei toleranțe, fructele alterate se limitează la 2 %.

(ii) Categoria I

10 % din numărul sau greutatea căpșunilor care nu corespund caracteristicilor categoriei, dar care sunt conforme caracteristicilor de la categoria II sau sunt admise în mod excepțional în toleranțele acestei categorii. În cadrul acestei toleranțe, fructele alterate se limitează la 2 %.

(iii) Categoria II

10 % în număr sau greutate din căpșunile care nu îndeplinesc cerințele categoriei și nici cerințele minime, cu excepția fructelor atinse de putregai, cu lovituri pronunțate sau de orice alte alterări din cauza cărora ar deveni improprii pentru consum. În cadrul acestei toleranțe, fructele alterate se limitează la 2 %.

B. Toleranțe de calibru

Pentru toate categoriile: 10 % în număr sau greutate din căpșunile care nu corespund calibrului minim impus.

V. DISPOZIȚII PRIVIND PREZENTAREA

A. Omogenitate

Fiecare colet trebuie să aibă un conținut omogen și să nu cuprindă decât căpșuni de aceeași origine, soi și calitate.

În categoria «Extra», căpșunile – cu excepția fragilor – trebuie să fie deosebit de omogene și uniforme în ceea ce privește gradul de maturitate, colorația și calibrul. La categoria I, ele pot fi mai puțin omogene în ceea ce privește calibrul.

Partea vizibilă a conținutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru întregul conținut.

B. Ambalare

Căpșunile trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecție adecvată a produsului.

Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate și de o calitate care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare ale produsului. Utilizarea de materiale, în special hârtie sau înscrisuri, care poartă specificații comerciale este permisă numai cu condiția ca înscrisul sau etichetarea să se realizeze cu cerneală sau clei netoxice.

Fructele din categoria «Extra» trebuie să aibă o prezentare deosebită.

Coletele nu trebuie să conțină materii străine.

Etichetele aplicate individual pe produse trebuie ca, atunci când sunt dezlipite, să nu lase urme vizibile de clei, nici defecte pe epidermă.

VI. DISPOZIȚII PRIVIND MARCAJUL

Fiecare colet trebuie să poarte următoarele detalii, în litere grupate pe aceeași parte, marcajul fiind lizibil, imposibil de șters și vizibil din exterior:

A. Identificare

Numele și adresa ambalatorului și/sau expeditorului

Această mențiune poate fi înlocuită:

— pentru toate ambalajele, cu excepția preambalajelor, de codul reprezentând ambalatorul și/sau expeditorul eliberat sau recunoscut de un organism oficial, precedat de mențiunea «Ambalator și/sau expeditor» sau o abreviere echivalentă;

— doar pentru coletele pre-ambalate, cu numele și adresa unui vânzător stabilit în Comunitatea Europeană, indicat în strânsă legătură cu referința «Ambalat pentru:» sau o mențiune echivalentă. În acest caz, etichetarea trebuie, de asemenea, să conțină un cod care corespunde ambalatorului și/sau expeditorului. Vânzătorul furnizează orice informații considerate necesare de organismele de control privind semnificația acestui cod.

B. Natura produsului

— «Căpșuni», în cazul în care conținutul coletului nu este vizibil din exterior.

— Denumirea soiului (opțional).

C. Originea produsului

Țara de origine și, eventual, regiunea de producție sau denumirea zonei la nivel național, regional sau local.

D. Caracteristici comerciale

— Categoria.

E. Marcajul de control oficial (opțional)

Nu este necesar să se menționeze pe colete indicațiile prevăzute la primul paragraf atunci când coletele conțin ambalaje pentru comercializare, vizibile din exterior și pe care figurează indicațiile respective. Aceste colete nu trebuie să aibă marcaje care să inducă în eroare. Atunci când aceste colete sunt așezate pe paleți, aceste indicații trebuie să figureze pe o fișă plasată vizibil cel puțin pe două din fațetele paletului.

PARTEA 8: STANDARD DE COMERCIALIZARE PENTRU ARDEI GRAȘI

I. DEFINIȚIA PRODUSULUI

Prezentul standard reglementează ardeii grași din soiurile (cultivarele) provenite din Capsicum annuum L. var. annuum, destinați livrării în stare proaspătă către consumatori, ardeii grași pentru prelucrare industrială fiind excluși.

În funcție de forma lor, se pot diferenția patru tipuri comerciale:

— ardei grași alungiți (ascuțiți);
— ardei grași pătrați (teșiți);
— ardei grași de formă conică pătrată (tronconici);
— ardei grași plați (gogoșari).

II. DISPOZIȚII PRIVIND CALITATEA

Standardul are ca obiect definirea calităților pe care trebuie să le prezinte ardeii grași după condiționare și ambalare.

A. Cerințe minime

În toate categoriile, sub rezerva respectării dispozițiilor speciale pentru fiecare categorie și a toleranțelor permise, ardeii grași trebuie să fie:

— întregi;
— sănătoși (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora devin improprii pentru consum);
— curați, practic fără materii străine vizibile,
— proaspeți ca aspect;
— fără boli;
— fără deteriorări cauzate de boli;
— bine dezvoltați;
— fără vătămări cauzate de îngheț;
— fără leziuni nevindecate;
— nearși de soare [cu excepția specificațiilor din capitolul B: Clasificare, punctul (ii)];
— cu pedunculii atașați;
— fără umezeală externă anormală;
— fără miros și/sau gust străin.

Gradul de dezvoltare și starea ardeilor grași trebuie să fie de așa natură încât să le permită:

— să reziste la transport și manipulare și
— să ajungă la locul de destinație în stare satisfăcătoare.

B. Clasificare

Ardeii grași se clasifică în două categorii, definite în cele ce urmează:

(i) Categoria I

Ardeii grași din această categorie trebuie să fie de bună calitate. Trebuie să fie caracteristici pentru soiul și/ sau tipul comercial, în ceea ce privește gradul de dezvoltare, forma și culoarea, în strânsă legătură cu gradul de maturitate.
Trebuie să fie:

— tari;
— practic fără pete.

Pedunculul poate fi ușor avariat sau tăiat, cu caliciul intact.

(ii) Categoria II

Această categorie include ardeii grași care nu se încadrează în categoria I, dar care satisfac cerințele minime specificate anterior.

Următoarele defecte pot fi admise cu condiția ca ardeii să-și păstreze caracteristicile esențiale în ceea ce privește calitatea, păstrarea calității și prezentarea:

— defecte de formă și de dezvoltare;
— arsuri de soare sau ușoare leziuni vindecate, cu o limită de 2 cm lungime pentru defectele ardeilor de formă alungită și 1 cm2 din suprafața totală pentru alte defecte;
— mici crăpături uscate superficiale, cu o lungime totală cumulată care să nu depășească 3 cm.

Pot fi mai puțin tari, fără a fi veștejiți.

Pedunculul poate fi deteriorat sau tăiat.

III. DISPOZIȚII PRIVIND CALIBRAREA

Calibrul este determinat de diametrul (lățimea) umărului ardeilor grași. În cazul ardeilor grași plați (gogoșari), termenul «lățime» reprezintă diametrul ecuatorial maxim.

Pentru ardeii sortați pe baza calibrului, diferența de diametru dintre ardeiul dulce cel mai mare și cel mai mic din același colet nu trebuie să depășească 20 mm.

Lățimea ardeilor grași nu poate fi mai mică de:

— ardei grași alungiți (ascuțiți): 20 mm
— ardei grași pătrați (teșiți) și ardei grași de formă conică pătrată (tronconici): 40 mm
— ardei grași plați (gogoșari): 55 mm

Calibrarea nu este obligatorie pentru categoria II, sub rezerva respectării calibrelor minime.

Cerințele în materie de calibrare nu se aplică produselor miniaturale.

IV. DISPOZIȚII PRIVIND TOLERANȚELE

La fiecare colet sunt premise toleranțe cu privire la calitate și calibru, pentru produsele care nu satisfac cerințele categoriei indicate.

A. Toleranțe de calitate

(i) Categoria I

10 % din numărul sau greutatea ardeilor grași care nu îndeplinesc cerințele categoriei, dar le întrunesc pe cele ale categoriei II sau, în mod excepțional, se încadrează în toleranțele pentru acea categorie.

(ii) Categoria II

10 % din numărul sau greutatea ardeilor grași care nu îndeplinesc cerințele categoriei și nici cerințele minime, cu excepția produselor afectate de putrezire sau de orice altă deteriorare, care îi fac să fie improprii pentru consum.

B. Toleranțe de calibru

(i) Categoria I

10 % din numărul sau greutatea ardeilor grași neconformi cu calibrele identificate în limita a ± 5 mm, incluzând nu mai mult de 5 % din ardeii grași aflați sub calibrul minim stabilit.

(ii) Categoria II

— Ardei grași calibrați

10 % din numărul sau greutatea ardeilor grași neconformi cu calibrele identificate în limita a ± 5 mm, incluzând nu mai mult de 5 % din ardeii grași aflați sub calibrul minim stabilit.

— Ardei grași necalibrați

5 % din numărul sau greutatea ardeilor grași cu până la 5 mm mai mici decât calibrul minim stabilit.

V. DISPOZIȚII PRIVIND PREZENTAREA

A. Omogenitate

Fiecare colet trebuie să aibă un conținut omogen și să nu cuprindă decât ardei grași de aceeași origine, soi sau tip comercial, calitate, calibru (dacă se impune calibrarea) și, în cazul categoriei I, să aibă un grad de maturitate și o colorație în mare parte asemănătoare.

Cu toate acestea, coletele pot conține amestecuri de ardei grași de diferite culori, cu condiția ca aceștia să fie omogeni în ceea ce privește originea, calitatea, tipul comercial și calibrul (dacă se impune calibrarea).

Ambalajele destinate vânzării către consumatori, cu o greutate netă care nu depășește 1 kg, pot conține amestecuri de ardei grași de diferite culori și/sau tipuri comerciale, cu condiția ca aceștia să fie omogeni în ceea ce privește calitatea și, pentru fiecare culoare și/sau tip comercial în cauză, originea acestora.

În cazul produselor sortate după calibru, ardeii grași alungiți ar trebui să aibă o lungime suficient de omogenă.

Ardeii grași miniaturali trebuie să aibă un calibru cu un grad rezonabil de omogenitate. Aceștia pot fi amestecați cu alte produse miniaturale de tip și origine diferite.

Partea vizibilă a conținutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru întregul conținut.

B. Ambalare

Ardeii grași trebuie ambalați astfel încât să se asigure o protecție adecvată a produsului.

Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate și de o calitate care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare ale produsului. Utilizarea materialelor, în special a hârtiei sau a timbrelor care conțin specificații comerciale, este permisă cu condiția ca imprimarea sau etichetarea să fi fost făcută cu cerneală sau adeziv netoxice.

Ambalajele nu trebuie să conțină materii străine.

Etichetele aplicate individual pe produse trebuie ca, atunci când sunt dezlipite, să nu lase urme vizibile de clei, nici defecte pe epidermă.

VI. DISPOZIȚII PRIVIND MARCAJUL

A. Identificare

Numele și adresa ambalatorului și/sau expeditorului

Această mențiune poate fi înlocuită:

— pentru toate ambalajele cu excepția preambalajelor, prin codul reprezentând ambalatorul și/sau expeditorul, eliberat sau recunoscut de un organism oficial, precedat de mențiunea «Ambalator și/sau expeditor» sau de o abreviere echivalentă;

— doar pentru coletele pre-ambalate, cu numele și adresa unui vânzător stabilit în Comunitatea Europeană, indicat în strânsă legătură cu referința «Ambalat pentru:» sau o mențiune echivalentă. În acest caz, etichetarea trebuie, de asemenea, să conțină un cod care corespunde ambalatorului și/sau expeditorului. Vânzătorul furnizează orice informații considerate necesare de organismele de control privind semnificația acestui cod.

B. Natura produsului

În cazul în care conținutul nu este vizibil din exterior:

— «Ardei grași»;
— Culoare;
— Tip comercial («alungiți», «pătrați teșiți», «pătrați tronconici», «plați») sau numele soiului.

În cazul coletelor sau al ambalajelor destinate vânzării către consumatori care conțin un amestec de diferite culori și/sau diferite tipuri comerciale de ardei:

— «Amestec de ardei» sau denumirea echivalentă;
— În cazul în care conținutul nu este vizibil din exterior, culorile și/sau tipurile comerciale ale ardeilor grași și numărul de bucăți din fiecare culoare și/sau tip comercial în cauză.

C. Originea produsului

Țara de origine și, eventual, regiunea de producție sau denumirea zonei la nivel național, regional sau local.

În cazul ambalajelor destinate vânzării către consumatori care conțin un amestec de ardei grași de diferite culori și/sau tipuri comerciale de origini diferite, indicarea fiecăreia dintre țările de origine în cauză trebuie să figureze în imediata apropiere a numelui culorilor și/sau a tipurilor comerciale respective.

D. Caracteristici comerciale

— Categoria;
— Calibrul (dacă se impune calibrarea), exprimat ca diametru minim sau maxim sau prin marca «necalibrat», după caz
— După caz, «mini-ardei», «baby-ardei» sau orice altă denumire adecvată pentru un produs miniatural. În cazul în care sunt amestecate mai multe tipuri de produse miniaturale în același ambalaj, este obligatoriu să se menționeze toate produsele din ambalaj, precum și originea acestora.

E. Marcajul de control oficial (opțional)

Nu este necesar să se menționeze pe colete indicațiile prevăzute la primul paragraf atunci când coletele conțin ambalaje pentru comercializare, vizibile din exterior și pe care figurează indicațiile respective. Aceste colete nu trebuie să aibă marcaje care să inducă în eroare. Atunci când aceste colete sunt așezate pe paleți, aceste indicații trebuie să figureze pe o fișă plasată vizibil cel puțin pe două din fațetele paletului.

PARTEA 9: STANDARD DE COMERCIALIZARE PENTRU STRUGURII DE MASĂ

I. DEFINIȚIA PRODUSULUI

Prezentul standard reglementează strugurii de masă din soiurile (cultivarele) provenite din Vitis vinifera L., destinați livrării în stare proaspătă către consumatori, strugurii de masă pentru prelucrare industrială fiind excluși.

II. DISPOZIȚII PRIVIND CALITATEA

Standardul are ca obiect definirea calităților pe care trebuie să le prezinte strugurii de masă după condiționare și ambalare.

A. Cerințe minime

La toate categoriile, ținând seama de dispozițiile speciale prevăzute pentru fiecare categorie și de toleranțele admise, ciorchinii și boabele trebuie să fie:

— sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora devin improprii pentru consum);
— curate, practic fără materii străine vizibile;
— fără boli;
— fără deteriorări cauzate de boli;
— fără umezeală externă anormală;
— fără miros și/sau gust străin;

De asemenea, boabele trebuie să fie:

— întregi;
— bine formate;
— dezvoltate normal.

Pigmentarea datorată soarelui nu constituie un defect.

Ciorchinii trebuie să fie culeși cu grijă.

Sucul de struguri trebuie să aibă un indice refractometric care să corespundă cel puțin cu:

— 12 grade Brix pentru soiurile Alphonse Lavallée, Cardinal și Victoria;
— 13 grade Brix pentru toate celelalte soiuri cu sâmburi;
— 14 grade Brix pentru toate soiurile fără sâmburi.

În plus, toate soiurile trebuie să prezinte un raport zahăr-aciditate satisfăcător.

Dezvoltarea și starea strugurilor de masă trebuie să le permită:

— să reziste la transport și manipulare și
— să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinație.

B. Clasificare

Strugurii de masă fac obiectul unei clasificări în trei categorii definite mai jos.

(i) Categoria «Extra»

Strugurii de masă clasificați în această categorie trebuie să fie de calitate superioară. Ciorchinii trebuie să aibă forma, dezvoltarea și culoarea tipice soiului, ținând seama de zona de producție, și să nu aibă niciun defect. Boabele trebuie să fie tari, bine prinse de ciorchine, repartizate uniform pe ciorchine și practic acoperite cu pelicula de ceară.

(ii) Categoria I

Strugurii de masă clasificați în această categorie trebuie să fie de bună calitate. Ciorchinii trebuie să aibă forma, dezvoltarea și culoarea tipice soiului, ținând seama de zona de producție. Boabele trebuie să fie tari, bine prinse de ciorchine și, pe cât posibil, acoperite cu pelicula de ceară. Repartizarea boabelor pe ciorchine poate fi totuși mai puțin uniformă decât la categoria «Extra».

Sunt permise următoarele defecte ușoare cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, păstrarea și prezentarea acestuia în ambalaj:

— ușoare defecte de formă;
— ușoare defecte de colorație;
— ușoare arsuri din cauza soarelui care nu afectează decât epiderma.

(iii) Categoria II

Această categorie cuprinde strugurii de masă care nu pot fi clasificați în categoriile superioare, dar corespund caracteristicilor minime definite mai sus.

Ciorchinii pot prezenta ușoare defecte de formă, de dezvoltare și de culoare, cu condiția să nu fie modificate caracteristicile esențiale ale soiului, ținând seama de zona de producție.

Boabele trebuie să fie tari și bine prinse de ciorchine și, pe cât posibil, acoperite cu pelicula de ceară. Repartizarea pe ciorchine poate fi mai puțin uniformă decât la categoria I.

Boabele pot prezenta următoarele defecte, cu condiția să își păstreze caracteristicile esențiale în ceea ce privește calitatea, păstrarea și prezentarea:

— defecte de formă;
— defecte de colorație;
— ușoare arsuri pe epidermă, din cauza soarelui;
— striviri ușoare;
— ușoare defecte ale epidermei.

III. DISPOZIȚII PRIVIND CALIBRAREA

Calibrarea este determinată de greutatea ciorchinelui.

Următoarele cerințe minime în materie de calibrare în cazul ciorchinilor sunt prevăzute pentru strugurii de masă cultivați în seră și pentru strugurii cultivați pe câmp, respectiv soiurile cu boabe mari sau mici:

Struguri de masă cultivați în
seră
(dacă este menționat pe
etichetă)
Struguri de masă cultivați pe câmp
Toate soiurile cu excepția
celor cu boabe mici
specificate în apendice
Soiurile cu boabe mici
specificate în apendice
Categoria «Extra» 300 g 200 g 150 g
Categoria I 250 g 150 g 100 g
Categoria II 150 g 100 g 75 g

IV. DISPOZIȚII PRIVIND TOLERANȚELE

La fiecare colet sunt premise toleranțe cu privire la calitate și calibru, pentru produsele care nu îndeplinesc cerințele categoriei indicate.

A. Toleranțe de calitate

(i) Categoria «Extra»

5 % din greutatea ciorchinilor care nu îndeplinesc cerințele categoriei, dar le întrunesc pe cele ale categoriei I sau, în mod excepțional, se încadrează în toleranțele pentru acea categorie.

(ii) Categoria I

10 % din greutatea ciorchinilor care nu îndeplinesc cerințele categoriei, dar le întrunesc pe cele ale categoriei II sau, în mod excepțional, se încadrează în toleranțele pentru acea categorie.

(iii) Categoria II

10 % din greutatea ciorchinilor care nu îndeplinesc cerințele categoriei și nici cerințele minime, cu excepția produselor atinse de putreziciune sau de orice altă alterare care le face improprii consumului.

B. Toleranțe de calibru

(i) Categoria «Extra» și categoria I

10 % din greutatea ciorchinilor care nu îndeplinesc cerințele în materie de calibrare ale categoriei, dar le întrunesc pe cele ale categoriei imediat inferioare.

(ii) Categoria II

10 % din greutatea ciorchinilor care nu îndeplinesc cerințele în materie de calibrare ale categoriei, dar cu o greutate de cel puțin 75 g.

(iii) Categoriile«Extra», I și II

Fiecare ambalaj destinat vânzării către consumatori, care nu depășește greutatea netă de 1 kg poate conține un ciorchine cântărind mai puțin de 75 g pentru adaptarea greutății, cu condiția ca ciorchinele să îndeplinească toate celelalte cerințe ale categoriei indicate.

V. DISPOZIȚII PRIVIND PREZENTAREA

A. Omogenitate

Fiecare colet trebuie să aibă un conținut omogen și să nu cuprindă decât ciorchini de aceeași origine, soi, calitate și grad de maturitate.

În cazul strugurilor ambalați în colete mici destinate vânzării către consumatori, având o greutate netă de maximum 1 kg, nu este necesară omogenitatea în ceea ce privește soiul și originea.

În ceea ce privește categoria «Extra», ciorchinii trebuie să aibă o culoare și un calibru mai mult sau mai puțin identice.

Includerea în fiecare colet a unor ciorchini de culori diferite în scopuri decorative este permisă în cazul soiului Chasselas.

Partea vizibilă a conținutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru întregul conținut.

B. Ambalare

Strugurii de masă trebuie ambalați astfel încât să se asigure o protecție adecvată a produsului.

În cazul categoriei «Extra», ciorchinii trebuie să fie ambalați într-un singur strat.

Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate și de o calitate care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare ale produsului. Utilizarea materialelor, în special a hârtiei sau a timbrelor care conțin specificații comerciale, este permisă cu condiția ca imprimarea sau etichetarea să fi fost făcută cu cerneală sau adeziv netoxice.

Coletele nu trebuie să conțină materii străine, cu excepția cazului când este vorba de o prezentare specială conținând un fragment de mlădiță atașată de crenguța ciorchinelui și care nu depășește 5 cm în lungime.

Etichetele aplicate individual pe produse trebuie ca, atunci când sunt dezlipite, să nu lase urme vizibile de clei, nici defecte pe epidermă.

VI. DISPOZIȚII PRIVIND MARCAJUL

Fiecare colet trebuie să poarte următoarele detalii, în litere grupate pe aceeași parte, marcajul fiind lizibil, imposibil de șters și vizibil din exterior:

A. Identificare

Numele și adresa ambalatorului și/sau expeditorului
Această mențiune poate fi înlocuită:

— pentru toate ambalajele, cu excepția preambalajelor, de codul reprezentând ambalatorul și/sau expeditorul eliberat sau recunoscut de un organism oficial, precedat de mențiunea «Ambalator și/sau expeditor» sau o abreviere echivalentă;

— doar pentru coletele pre-ambalate, cu numele și adresa unui vânzător stabilit în Comunitatea Europeană, indicat în strânsă legătură cu referința «Ambalat pentru:» sau o mențiune echivalentă. În acest caz, etichetarea trebuie, de asemenea, să conțină un cod care corespunde ambalatorului și/sau expeditorului. Vânzătorul furnizează orice informații considerate necesare de organismele de control privind semnificația acestui cod.

B. Natura produsului

— «Struguri de masă», în cazul în care conținutul nu este vizibil din exterior;
— Numele soiului sau, dacă este cazul, al soiurilor;
— «Cultivați în seră», după caz.

C. Originea produsului

Țara de origine sau, dacă este cazul, țările de origine și, eventual, regiunea de producție sau denumirea zonei la nivel național, regional sau local.

D. Caracteristici comerciale

— Categoria.

E. Marcajul de control oficial (opțional)

Nu este necesar să se menționeze pe colete indicațiile prevăzute la primul paragraf atunci când coletele conțin ambalaje pentru comercializare, vizibile din exterior și pe care figurează indicațiile respective. Aceste colete nu trebuie să aibă marcaje care să inducă în eroare. Atunci când aceste colete sunt așezate pe paleți, aceste indicații trebuie să figureze pe o fișă plasată vizibil cel puțin pe două din fațetele paletului.

Anexă

Listă exhaustivă a soiurilor cu boabe mici

Soi Alte nume sub care este cunoscut soiul
Admirable de Courtiller Admirable, Csiri Csuri
Albillo Acerba, Albuela, Blanco Ribera, Cagalon
Angelo Pirovano I. Pirovano 2
Annamaria I. Ubizzoni 4
Baltali  
Beba Beba de los Santos, Eva
Catalanesca Catalanesa, Catalana, Uva Catalana
Chasselas blanc Chasselas doré, Fendant, Franceset, Franceseta, Gutedel, Krachgutedel, White van der Laan
Chasselas rouge Roter Gutedel
Chelva Chelva de Cebreros, Guareña, Mantuo, Villanueva
Ciminnita Cipro bianco
Clairette Blanquette, Malvoisie, Uva de Jijona
Colombana bianca Verdea, Colombana de Peccioli
Dehlro  
Delizia di Vaprio I. Pirovano 46 A
Exalta  
Flame Seedless Red Flame
Gros Vert Abbondanza, St Jeannet, Trionfo dell’Esposizione, Verdal, Trionfo di Gerusalemme
Jaoumet Madeleine de St Jacques, Saint Jacques 
Madeleine Angevine, Angevine Oberlin, Madeleine Angevine Oberlin, Republicain
Mireille
Molinera Besgano, Castiza, Molinera gorda
Moscato d’Adda Muscat d’Adda
Moscato d’Amburgo Black Muscat, Hambro, Hamburg, Hamburski Misket, Muscat d’Hambourg, Moscato Preto
Moscato di Terracina Moscato di Maccarese
Œillade Black Malvoisie, Cinsaut, Cinsault, Ottavianello, Sinso
Panse precoce Bianco di Foster, Foster’s white, Sicilien
Perla di Csaba Càbski Biser, Julski muskat, Muscat Julius, Perle de Csaba
Perlaut
Perlette
Pizzutello bianco Aetonychi aspro, Coretto, Cornichon blanc, Rish Baba, Sperone di gallo, Teta di vacca
Precoce de Malingre
Primus I. Pirovano 7
Prunesta Bermestia nera, Pergola rossa, Pergolese di Tivoli
Regina dei Vigneti Königin der Weingärten, Muskat Szölöskertek Kizalyneja, Szölöskertek Kizalyneh, Rasaki ourgarias, Regina Villoz, Reina de las Viñas, Reine des Vignes, I. Mathiasz 140, Queen of the Vineyards
Servant Servan, Servant di Spagna
Sideritis Sidiritis
Sultanines Bidaneh, Kishmich, Kis Mis, Sultan, Sultana, Sultani, Cekirdesksiz, Sultanina bianca, Sultaniye, Thompson Seedless and mutations
Valenci blanc Valensi, Valency, Panse blanche
Valenci noir
Planta Mula, Rucial de Mula, Valenci negro
Yapincak

 

PARTEA 10: STANDARD DE COMERCIALIZARE PENTRU TOMATE

I. DEFINIȚIA PRODUSULUI

Prezentul standard reglementează tomatele din soiurile (cultivarele) provenite din Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw./Lycopersicon esculentum Mill., destinate livrării în stare proaspătă către consumatori, tomatele pentru prelucrarea industrială fiind excluse.

Se disting patru tipuri comerciale de tomate:

— «rotunde»;
— «cu dungi»;
— «prelungi» sau «alungite»;
— tomate «cireșe» (inclusiv tomatele «cocktail»).

II. DISPOZIȚII PRIVIND CALITATEA

Standardul are ca obiect definirea calităților pe care trebuie să le prezinte tomatele după condiționare și ambalare.

A. Cerințe minime

Ținând seama de dispozițiile speciale prevăzute pentru fiecare categorie și de toleranțele admise, tomatele trebuie să fie:

— întregi;
— sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora devin improprii pentru consum);
— curate, practic fără materii străine vizibile;
— proaspete ca aspect;
— fără boli;
— fără deteriorări cauzate de boli;
— fără umezeală externă anormală;
— fără miros și/sau gust străin.

În ceea ce privește tomatele în ciorchine, codițele trebuie să fie proaspete, sănătoase, curate și lipsite de frunze și de orice materii străine vizibile.

Dezvoltarea și starea tomatelor trebuie să le permită:

— să reziste la transport și manipulare și
— să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinație.

B. Clasificare

Tomatele fac obiectul unei clasificări în trei categorii definite în continuare.

(i) Categoria «Extra»

Tomatele clasificate în această categorie trebuie să fie de calitate superioară. Acestea trebuie să aibă pulpa tare și să prezinte forma, aspectul și dezvoltarea caracteristice soiului.

Culoarea lor, raportată la stadiul de maturitate, trebuie să poată răspunde cerințelor de la ultimul paragraf de la punctul A. menționat anterior.

Acestea nu trebuie să prezinte pete verzi sau alte deficiențe, cu excepția unor alterări foarte ușoare, superficiale ale epidermei, cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea sa, păstrarea și prezentarea în ambalaj.

(ii) Categoria I

Tomatele clasificate în această categorie trebuie să fie de bună calitate. Ele trebuie să fie suficient de tari și să prezinte caracteristicile soiului.

Trebuie să fie lipsite de crăpături și de pete verzi vizibile. Cu toate acestea, ele pot să prezinte următoarele defecte ușoare, cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, păstrarea și prezentarea în ambalaj acestuia:

— un ușor defect de formă și de dezvoltare;
— un ușor defect de colorație;
— ușoare defecte ale epidermei;
— urme foarte ușoare de lovituri.

În plus, tomatele «cu dungi» pot prezenta:

— crăpături cicatrizate de 1 cm lungime maximă;
— protuberanțe, dar nu în număr excesiv;
— un mic ombilic care nu prezintă o formațiune lemnoasă;
— cicatrice lemnoase de formă ombilicală cu punct pistilar a căror suprafață totală nu trebuie să depășească 1 cm2;
— fină cicatrice a pistilului de formă alungită (asemănătoare unei cusături), a cărei lungime nu trebuie să depășească două treimi din diametrul maxim al fructului.

(iii) Categoria II

Această categorie cuprinde tomatele care nu pot fi clasificate în categoriile superioare, dar corespund caracteristicilor minime definite anterior.

Ele trebuie să fie suficient de tari (dar pot fi mai puțin tari decât cele clasificate în categoria I) și nu trebuie să prezinte crăpături necicatrizate.

Pot prezenta următoarele defecte, cu condiția să își păstreze caracteristicile esențiale de calitate, păstrare și prezentare:

— defecte de formă, de dezvoltare și de culoare;
— defecte ale epidermei sau lovituri, cu condiția să nu afecteze serios fructul;
— crăpături cicatrizate cu o lungime de cel mult 3 cm pentru tomatele rotunde, striate sau alungite.

În plus, tomatele «cu dungi» pot prezenta:

— protuberanțe mai mari în comparație cu categoria I, fără să aibă defecte;
— un ombilic;
— cicatrice lemnoase de formă ombilicală cu punct pistilar a căror suprafață totală nu trebuie să depășească 2 cm2;
— cicatrice fină a pistilului de formă alungită (asemănătoare unei cusături).

III. DISPOZIȚII PRIVIND CALIBRAREA

Calibrul este determinat de diametrul maxim al secțiunii ecuatoriale. Dispozițiile de mai jos nu se aplică tomatelor «cireșe».

A. Calibrul minim

Calibrul minim al tomatelor clasificate în categoriile «Extra», I și II este stabilit la:

— 35 mm pentru tomatele «rotunde» și «cu dungi»;
— 30 mm pentru tomatele «alungite».

B. Scala de calibrare

Tomatele sunt clasificate pe baza următoarei scale de calibrare:

— de la 30 mm inclusiv la 35 mm exclusiv (1);
— de la 35 mm inclusiv la 40 mm exclusiv;
— de la 40 mm inclusiv la 47 mm exclusiv;
— de la 47 mm inclusiv la 57 mm exclusiv;
— de la 57 mm inclusiv la 67 mm exclusiv;
— de la 67 mm inclusiv la 82 mm exclusiv;
— de la 82 mm inclusiv la 102 mm exclusiv;
— de 102 mm și mai mult.

Respectarea scalelor de calibrare este obligatorie pentru tomatele din categoriile «Extra» și I.

Această scală de calibrare nu se aplică tomatelor în ciorchine.

IV. DISPOZIȚII PRIVIND TOLERANȚELE

La fiecare colet sunt premise toleranțe cu privire la calitate și calibru, pentru produsele care nu satisfac cerințele categoriei indicate.

A. Toleranțe de calitate

(i) Categoria «Extra»

5 % din numărul sau greutatea tomatelor care nu corespund caracteristicilor categoriei, dar care sunt conforme caracteristicilor de la categoria I sau sunt admise în mod excepțional în toleranțele acestei categorii.

(ii) Categoria I

— 10 % din numărul sau greutatea tomatelor care nu corespund caracteristicilor categoriei, dar care sunt conforme caracteristicilor de la categoria II sau sunt admise în mod excepțional în toleranțele acestei categorii.
— În cazul tomatelor în ciorchine, 5 % din numărul sau greutatea tomatelor desprinse de pe tulpină.

(iii) Categoria II

— 10 % din numărul sau greutatea tomatelor care nu îndeplinesc cerințele categoriei și nici cerințele minime, cu excepția produselor atinse de putrezire, de lovituri pronunțate sau de orice altă alterare care le fac improprii consumului.

— În cazul tomatelor în ciorchine, 10 % din numărul sau greutatea tomatelor desprinse de pe tulpină.

B. Toleranțe de calibru

Pentru toate categoriile: 10 % din numărul sau greutatea tomatelor care corespund calibrului imediat inferior sau superior calibrului specificat, cu un minim de 33 mm pentru tomatele «rotunde» și «cu dungi» și de 28 mm pentru tomatele «alungite».

V. DISPOZIȚII PRIVIND PREZENTAREA

A. Omogenitate

Fiecare colet trebuie să aibă un conținut omogen și să nu cuprindă decât tomate de aceeași origine, soi sau tip comercial, calitate și calibru (dacă se impune calibrarea).

Tomatele clasificate în categoriile «Extra» și I trebuie să fie omogene în ceea ce privește maturitatea și colorația. În plus, pentru tomatele «alungite», lungimea trebuie să fie suficient de uniformă.

Partea vizibilă a conținutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru întregul conținut.

B. Ambalare

Tomatele trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecție adecvată a produsului.

Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate și de o calitate care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare ale produsului. Utilizarea materialelor, în special a hârtiei sau a timbrelor care conțin specificații comerciale, este permisă cu condiția ca imprimarea sau etichetarea să fi fost făcută cu cerneală sau adeziv netoxice.

Coletele nu trebuie să conțină materii străine.

Etichetele aplicate individual pe produse trebuie ca, atunci când sunt dezlipite, să nu lase urme vizibile de clei, nici defecte pe epidermă.

C. Prezentare

Tomatele pot fi prezentate după cum urmează:

(i) sub formă de fructe individuale, cu sau fără calyx și tulpină scurtă;
(ii) sub formă de tomate în ciorchine, adică tomatele sunt prezentate cu întreaga inflorescență sau cu părți de inflorescență, cu condiția ca fiecare inflorescență sau parte de inflorescență să conțină cel puțin numărul următor de fructe:

— trei fructe (două fructe în preambalaje) sau
— în cazul tomatelor «cireșe» în ciorchine, șase fructe (patru fructe în preambalaje).

VI. DISPOZIȚII PRIVIND MARCAJUL

Fiecare colet trebuie să poarte următoarele detalii, în litere grupate pe aceeași parte, marcajul fiind lizibil, imposibil de șters și vizibil din exterior:

A. Identificare

Numele și adresa ambalatorului și/sau expeditorului

Această mențiune poate fi înlocuită:

— pentru toate ambalajele, cu excepția preambalajelor, de codul reprezentând ambalatorul și/sau expeditorul eliberat sau recunoscut de un organism oficial, precedat de mențiunea «Ambalator și/sau expeditor» sau o abreviere echivalentă;

— doar pentru coletele pre-ambalate, cu numele și adresa unui vânzător stabilit în Comunitatea Europeană, indicat în strânsă legătură cu referința «Ambalat pentru:» sau o mențiune echivalentă. În acest caz, etichetarea trebuie, de asemenea, să conțină un cod care corespunde ambalatorului și/sau expeditorului. Vânzătorul furnizează orice informații considerate necesare de organismele de control privind semnificația acestui cod.

B. Natura produsului

— «Tomate» sau «tomate în ciorchine» și tipul comercial, în cazul în care conținutul nu este vizibil din exterior; aceste indicații sunt obligatorii în toate cazurile pentru tomatele «cireșe» (sau «cocktail»), în ciorchine sau nu;

— Numele soiului (opțional).

C. Originea produsului

Țara de origine și, eventual, regiunea de producție sau denumirea zonei la nivel național, regional sau local.

D. Caracteristici comerciale

— Categoria.
— Calibrul (dacă se impune calibrarea), exprimat în diametrele minime și maxime sau mențiunea «necalibrate», după caz.
— Conținutul minim de zahăr, măsurat de refractometru și exprimat în grade Brix (opțional).

E. Marcajul de control oficial (opțional)

Nu este necesar să se menționeze pe colete indicațiile prevăzute la primul paragraf atunci când coletele conțin ambalaje pentru comercializare, vizibile din exterior și pe care figurează indicațiile respective. Aceste colete nu trebuie să aibă marcaje care să inducă în eroare. Atunci când aceste colete sunt așezate pe paleți, aceste indicații trebuie să figureze pe o fișă plasată vizibil cel puțin pe două din fațetele paletului.”

ANEXA II

„ANEXA II

SPECIMEN PREVĂZUT LA ARTICOLUL 11 ALINEATUL (1)

reg1221anexaI

ANEXA III
„ANEXA III
CERTIFICAT DE CONFORMITATE CU STANDARDELE DE COMERCIALIZARE COMUNITARE PENTRU
FRUCTELE ȘI LEGUMELE PROASPETE MENȚIONATE LA ARTICOLELE 11, 12 și 12a

reg1221anexaII

ANEXA IV
„ANEXA VI

Metode de control prevăzute la articolul 20 alineatul (1)

Observație: Următoarele metode de control se bazează pe dispozițiile ghidului de aplicare a controlului calității fructelor și legumelor proaspete adoptat în cadrul regimului OCDE privind aplicarea standardelor internaționale pentru fructe și legume.

1. DEFINIȚII

1.1 Colet

Parte individualizată a unui lot prin ambalajul și conținutul său concepută astfel încât să faciliteze manipularea și transportul unui anumit număr de unități de vânzare sau de produse în vrac sau ordonate, pentru a evita deteriorarea cauzată de manipularea fizică și de transportul acestora. Containerele de transport rutier, feroviar, maritim și aerian nu sunt considerate colete.

1.2 Ambalaj pentru comercializare

Parte individualizată a unui lot prin ambalajul și conținutul său concepută astfel încât să constituie, la punctul de vânzare, o unitate de vânzare pentru utilizatorul final sau consumator.

1.2a Preambalaje

Preambalajele reprezintă ambalaje pentru comercializare concepute în așa fel încât ambalajul să acopere în întregime sau parțial conținutul, dar astfel încât conținutul să nu poată fi modificat fără a deschide sau modifica ambalajul. Peliculele protectoare care acoperă produsele individuale nu sunt considerate preambalaje.

1.3 Expediție

Cantitatea de produse destinată comercializării de către un comerciant, prezentă în momentul controlului și definită printr-un document. O expediție se poate compune dintr-unul sau din mai multe tipuri de produse; ea poate conține unul sau mai multe loturi de fructe și legume proaspete, uscate naturale sau uscate artificial.

1.4 Lot

Cantitatea de produse care, în momentul controlului, are aceleași caracteristici privind:

— identitatea ambalatorului și/sau a expeditorului;
— țara de origine;
— natura produsului;
— categoria produsului;
— calibrul (în cazul în care produsul se clasează în funcție de calibrul său);
— soiul sau tipul comercial (după dispozițiile corespunzătoare ale standardului);
— tipul ambalajului și prezentarea.

Cu toate acestea, în cazul în care în timpul controlului de conformitate al expedițiilor (astfel cum este definit la punctul 1.3) este dificilă identificarea loturilor și/sau nu este posibilă prezentarea loturilor distincte, toate loturile din cadrul unei expediții pot fi considerate ca formând un singur lot dacă prezintă caracteristici similare în privința tipului produsului, a expeditorului, a țării de origine, a categoriei și, în cazul în care acestea sunt prevăzute de standard, a soiului sau a tipului comercial.

1.5 Eșantionare

Acțiunea de a efectua o prelevare temporară a unei anumite cantități din produs în timpul unui control de conformitate.

1.6 Eșantion elementar

Colet prelevat la întâmplare din lot, în cazul produselor ambalate sau, în cazul produselor prezentat în vrac (încărcare directă într-un vehicul de transport sau într-un compartiment al vehiculului), o cantitate prelevată la întâmplare dintr-un punct al lotului.

1.7 Eșantion global

Mai multe eșantioane elementare, considerate ca fiind reprezentative pentru lot, prelevate în cantitate suficientă pentru a permite evaluarea lotului în funcție de toate criteriile.

1.8 Eșantion secundar

O cantitate egală de produse prelevată la întâmplare din eșantionul elementar.

În cazul nucilor ambalate, eșantionul secundar cântărește între 300 g și 1 kg. În cazul în care eșantionul elementar este compus din coletele care conțin ambalaje pentru comercializare, eșantionul secundar este constituit din unul sau mai multe ambalaje pentru comercializare care, în total, cântăresc minim 300 g.

În cazul altor produse ambalate, eșantionul secundar este constituit din 30 de unități, dacă greutatea netă a coletului este de maxim 25 kg și acesta nu conține ambalaje pentru comercializare. Aceasta înseamnă că, în anumite cazuri, trebuie controlat întregul conținut al coletului, dacă eșantionul elementar nu conține mai mult de 30 de unități.

1.9 Eșantion compozit (doar în cazul produselor uscate naturale sau uscate artificial)

Un eșantion compozit este un amestec, în greutate de cel puțin 3 kg, din toate eșantioanele secundare din cadrul unei eșantion global. Produsele care compun eșantionul compozit sunt amestecate în mod omogen.

1.10 Eșantion redus

Cantitate de produse prelevată la întâmplare din eșantionul global sau compozit, cu un volum limitat la cantitatea minimă necesară care este suficientă pentru a permite evaluarea anumitor criterii individuale.

Dacă, în urma controlului, produsele sunt distruse, volumul eșantionului redus nu depășește 10 % din eșantionul global sau, în cazul nucilor în coajă, un număr de 100 de nuci prelevate din eșantionul compozit. În cazul produselor mici uscate naturale sau uscate artificial (de exemplu, o cantitate de 100 g cuprinde peste 100 de unități) eșantionul redus nu depășește 300 g.

În vederea evaluării criteriilor privind gradul de dezvoltare și/sau de maturitate, eșantionarea este structurată în conformitate cu metodele obiective prezentate în Orientările privind efectuarea de teste obiective în vederea determinării calității fructelor, legumelor și produselor uscate naturale sau uscate artificial (http://www.oecd.org/agr/ fv).

În vederea determinării conformității lotului pe baza diferitelor criterii, pot fi prelevate mai multe eșantioane reduse dintr-un eșantion global sau compozit.

2. PUNEREA ÎN APLICARE A CONTROLULUI DE CONFORMITATE

2.1 Observații generale

Controlul de conformitate se efectuează prin evaluarea eșantioanelor prelevate la întâmplare în diferite puncte ale loturilor care trebuie controlate. În principiu, calitatea eșantioanelor se presupune a fi reprezentativă pentru calitatea lotului.

2.2 Locul de efectuare a controlului

Controlul de conformitate poate fi efectuat în timpul operațiunilor de ambalare, la punctul de expediere, în timpul transportului, la punctul de recepție, în cadrul vânzării cu ridicata și a vânzării cu amănuntul.

În cazurile în care organismele de control nu efectuează controlul de conformitate în spațiile proprii, deținătorul pune la dispoziție spații care să permită desfășurarea controlului.

2.3 Identificarea loturilor și/sau imaginea de ansamblu privind expediția

Identificarea loturilor se efectuează în funcție de marcajul acestora sau de alte criterii cum ar fi mențiunile stabilite în conformitate cu Directiva 89/396/CEE a Consiliului. În cazul expedițiilor compuse din mai multe loturi, controlorul trebuie să aibă o imagine de ansamblu asupra expediției, prin intermediul documentelor de însoțire sau al declarațiilor. Acesta determină apoi gradul de conformitate al loturilor prezentate cu informațiile incluse în aceste documente.

În cazul în care produsele urmează să fie sau au fost încărcate într-un mijloc de transport, numărul de înregistrare al acestuia din urmă servește la identificarea expediției.

2.4 Prezentarea produselor

Controlorul desemnează coletele care urmează să fie examinate. Prezentarea acestora este făcută de operator și constă în prezentarea eșantionul global precum și în furnizarea tuturor informațiilor necesare în vederea identificării expediției sau a lotului.

În cazul în care sunt necesare eșantioane reduse sau secundare, controlorul le alege din eșantionul global.

2.5 Controlul fizic

— Evaluarea ambalajului și a prezentării:

Conformitatea și curățenia ambalajului, inclusiv a materialelor utilizate în ambalaj, sunt verificate în funcție de dispozițiile referitoare la conformitatea cu standardele de comercializare relevante. În cazul produselor ambalate, această evaluare este realizată pe baza eșantioanelor elementare iar în toate celelalte cazuri pe baza vehiculului de transport. În cazul în care numai anumite tipuri de ambalaje sau prezentări sunt permise, controlorul verifică dacă acestea sunt utilizate.

— Verificarea marcajului:

Controlorul verifică dacă marcajul produselor este conform cu standardul de comercializare relevant. Este verificată acuratețea marcajului și/sau măsura în care sunt necesare modificări.
În cazul produselor ambalate, această verificare se efectuează pe baza eșantioanelor elementare, iar în toate celelalte cazuri pe baza documentelor care însoțesc paletul sau vehiculul de transport.

Fructele și legumele ambalate în mod individual într-o peliculă de plastic nu pot fi considerate ca produse
alimentare preambalate în sensul Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a

Consiliului și nu trebuie să facă, în mod necesar, obiectul marcajului prevăzut de standardele de comercializare. În acest caz, pelicula de plastic poate fi considerată ca o simplă protecție pentru produse fragile.

— Verificarea conformității produselor:

Controlorul determină dimensiunea eșantionului global care îi poate permite să evalueze lotul. Acesta alege la întâmplare coletele care trebuie verificate sau, în cazul produselor în vrac, punctele din lot din care se va face prelevarea eșantioanelor individuale.

Se acordă o atenție deosebită asigurării unei prelevări a eșantioanelor care să nu afecteze în mod negativ calitatea produselor.

Coletele deteriorate nu sunt utilizate pentru a face parte din eșantionul global. Acestea sunt puse deoparte și pot face obiectul, după caz, al unui examen și al unui raport separate.

Eșantionul global cuprinde următoarele cantități minime în cazul în care un lot este declarat ca fiind nesatisfăcător sau există riscul de neconformitate a unui produs cu standardele de comercializare:

Produse ambalate
Număr de colete pe lot Număr de colete care trebuie prelevate (eșantioane elementare)
Până la 100 5
Între 101 și 300 7
Între 301 și 500 9
Între 501 și 1 000 10
Peste 1 000 15(minimum)

 

 

Produse în vrac
(încărcare directă într-un vehicul de transport sau într-un compartiment al vehiculului)
Cantitatea lotului în kg sau numărul de
legături pe lot
Cantitatea de eșantioane elementare în kg sau numărul de legături
Până la 200 10
Între 201 și 500 20
Între 501 și 1 000 30
Între 1001 și 5000 60
Peste 5000 100 (minimum)

În cazul fructelor și legumelor voluminoase (mai mult de 2 kg pe bucată), eșantioanele elementare sunt constituite din cel puțin cinci unități. În cazul loturilor compuse din mai puțin de 5 colete sau cu o greutate mai mică de 10 kg, controlul vizează întregul lot.

În cazul în care, în urma unui control, controlorul estimează că nu este în măsură să ia o hotărâre, este efectuat un alt control fizic, iar rezultatul global îl constituie media aritmetică a celor două controale.

2.6 Controlul produsului

În cazul produselor ambalate, eșantioane elementare sunt folosite pentru a verifica aspectul general al produsului, prezentarea, gradul de curățenie și etichetarea. În toate celelalte cazuri, aceste controale sunt efectuate pe baza lotului sau a vehiculului de transport.

Produsul care urmează să fie supus unui control de conformitate este complet scos din ambalajul său. Controlorul poate să nu facă acest lucru în cazul în care eșantionarea se face pe baza eșantioanelor compozite.

Verificarea omogenității, a caracteristicilor minime, a categoriilor de calitate și a calibrului este efectuată cu ajutorul eșantionului global, sau a eșantionului compozit pe baza informațiilor cuprinse în broșurile explicative publicate în cadrul regimului OCDE privind aplicarea standardelor internaționale pentru fructe și legume (http://www.oecd.org/ agr/fv).
Atunci când produsul prezintă defecte, controlorul determină procentajul acestora după numărul sau greutatea produselor neconforme cu standardul.

Defectele externe sunt verificate pe baza eșantionului global sau compozit. Conformitatea privind anumite criterii referitoare la gradul de dezvoltare și/sau de maturitate sau care implică prezența sau absența unor defecte interne poate fi verificată cu ajutorul eșantioanelor reduse. Verificarea cu ajutorul eșantioanelor reduse se aplică în special în cazul în care operațiunile de control antrenează distrugerea valorii comerciale a produsului.

Criteriile privind gradul de dezvoltare și/sau de maturitate sunt verificate cu ajutorul instrumentelor și metodelor prevăzute în acest scop de standardul de comercializare relevant sau în conformitate cu Orientările privind efectuarea de teste obiective în vederea determinării calității fructelor, legumelor și produselor uscate naturale sau uscate artificial (http://www.oecd.org/agr/fv).

2.7 Rapoarte privind rezultatele controlului efectuat

Documentele prevăzute la articolul 12a se eliberează după caz.

În cazul descoperirii unor defecte care conduc la neconformitatea produselor, comerciantul sau reprezentantul acestuia sunt informați în scris în privința acestor defecte și al procentajului reprezentat de acestea, precum și asupra motivelor pentru care produsele sunt neconforme. Dacă este posibil să se asigure conformitatea produselor cu standardul prin modificarea marcajului, comerciantul sau reprezentantul său trebuie informați despre acest lucru.

În cazul în care produsele prezintă defecte, se indică procentajul produselor considerate neconforme cu standardul.

2.8 Diminuarea valorii produsului în urma unui control de conformitate

În urma controlului de conformitate, eșantionul global/compozit este pus la dispoziția operatorului sau a reprezentantului acestuia.

Organismul de control nu este obligat să restituie elementele eșantionului global/compozit care au fost distruse în timpul efectuării controlului de conformitate.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *