Despre

golden-wheat-field-537x386 Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Galati este serviciul public descentralizat al Ministerului Agriculturii, Padurilor şi Dezvoltării Rurale prin care se asigura aplicarea      politicilor si strategiilor agroalimentare, la nivelul judetului.

Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala este organul de specialitate al Ministerului Agriculturii, Padurilor şi Dezvoltării Rurale in teritoriu si este condus de un director executiv.

Directorul Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala este ordonator secundar de credite si raspunde de realizarea bugetului de venituri si cheltuieli si de folosirea creditelor bugetare.

Structura organizarorica a Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala este aprobata prin Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor şi Dezvoltării Rurale.