Lista cuprinzând documentele de interes public

 • Date de contact (denumire, sediu, numere delefon, fax, adresă de e-mail, pagină internet);
 • Conducerea instituţiei publice;
 • Programul de funcţionare şi de audienţe al Directorului Executiv al DAJ Galaţi;
 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea DAJ Galaţi;
 • Acte normative în domeniul de activitate al DAJ Galaţi;
 • Structura organizatorică a instituţiei;
 • Raportul anual de activitate al DAJ Galaţi;
 • Programe şi strategii proprii;
 • Declaraţiile de avere şi de interese ale personalului;
 • Anunţurile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, precum şi condiţiile de participare şi selecţie specifice cerute la concursurile  organizate, potrivit legii, pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul DAJ Galaţi;
 • Situaţii şi raportări specifice activităţii în domeniul agricol precum monitorizarea stării culturilor agricole şi a efectivelor de animale din judeţ, buletine de avertizare, situatia campaniilor agricole de toamnă, primăvară şi vară, subvenţii pentru specialişti şi producători agricoli;
 • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 • Materiale informative elaborate de DAJ Galaţi;
 • Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *