Legea 93 din 10.04 2007

LEGE Nr. 93 din 10 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 37/2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 263 din 19 aprilie 2007 Parlamentul României adoptă prezenta lege. ARTICOL UNIC Legea nr. 37/2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 3 martie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Agenţia Naţională Fitosanitară se înfiinţează în structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale*), cu rang de direcţie, cu un număr total de 20 de posturi, prin reorganizarea Direcţiei fitosanitare şi pentru selecţie vegetală, care se desfiinţează.”

2. La articolul 3, punctul 13 se abrogă.

3. La articolul 3, după punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 32, cu următorul cuprins: „32. asigurarea colaborării dintre unităţile fitosanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti şi direcţiile judeţene pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi a municipiului Bucureşti.”

4. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Unităţile fitosanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti se reorganizează ca unităţi cu personalitate juridică şi vor desfăşura activităţi suplimentare privind controlul şi monitorizarea organismelor de carantină pentru producătorii agricoli şi prestatorii de servicii cu plante şi produse vegetale. Numărul de posturi aferent unităţilor fitosanitare se suplimentează cu 126 de posturi.”

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins: „ART. 6 (1) Activităţile publice de protecţie a plantelor sunt servicii publice descentralizate, aflate în subordinea consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, şi se pot privatiza. (2) Numărul de posturi ce va fi preluat de fiecare unitate fitosanitară de la serviciile publice de protecţie a plantelor va fi stabilit prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) Personalul se preia fără examen sau concurs, în limita posturilor aprobate.”

————

*) Conform art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007, privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea „Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale” se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. p.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOREUGEN NICOLICEA

PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIU

—————

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *