LEGE nr. 325 din 20 octombrie 2009

LEGE Nr. 325 din 20 octombrie 2009
pentru modificarea lit. b) a art. 29 din Legea pomiculturii nr. 348/2003

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 26 octombrie 2009

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Litera b) a articolului 29 din Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 17 aprilie 2008, se modifică după cum urmează:

„b) nerespectarea prevederilor art. 23 privind obligativitatea consemnării în documentele fiscale şi/sau în avizele de expediţie emise de producător ori comerciant a calităţii şi conformităţii cu standardele de comercializare, reglementate în legislaţia comunitară, în cazul comercializării fructelor proaspete destinate consumului uman, precum şi a destinaţiei industriale, în cazul celor destinate prelucrării industriale;”.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
DANIELA POPA

PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucureşti, 20 octombrie 2009.
Nr. 325.

—————

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *