HOTĂRÂRE nr. 1530 din 12 decembrie 2007

HOTĂRÂRE Nr. 1530 din 12 decembrie 2007
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 874 din 20 decembrie 2007

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Legea nr. 112/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale care asigură reglementarea şi implementarea strategiilor şi politicilor în domeniul legumiculturii este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

ART. 2

Autorizarea operatorilor economici, persoane fizice şi juridice care produc şi comercializează răsaduri, se face în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia selecţie vegetală şi inspecţia naţională pentru calitatea seminţelor, prin autorităţile teritoriale din subordine.

ART. 3

Speciile de legume destinate consumului în stare proaspătă care se supun controlului de conformitate cu standardele de comercializare sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

ART. 4

Organismul responsabil pentru reglementarea şi controlul conformităţii cu standardele de comercializare este Inspecţia de Stat pentru Control Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor – ISCTPVLF.

ART. 5

(1) Ambalajele speciilor de legume care fac obiectul controlului de conformitate cu standardele de comercializare trebuie să aibă inscripţionate în mod lizibil, într-o poziţie vizibilă, pe una dintre părţile ambalajului, fie imprimată direct pe acesta, astfel încât să nu poată fi ştearsă, fie pe o etichetă ce este parte integrantă din ambalaj şi bine ataşată acestuia, următoarele elemente: originea produsului, numele celui care a ambalat produsul, soiul sau varietatea, cantitatea şi grupa de calitate.

(2) Pentru legumele şi pepenii transportaţi în vrac şi încărcaţi direct în mijloacele de transport, elementele prevăzute de standardele de comercializare sunt înregistrate pe documentele de însoţire a mărfii.

ART. 6

(1) În cazul comerţului cu amănuntul, atunci când produsele sunt ambalate, informaţiile specifice conform standardelor de comercializare trebuie să fie lizibile direct pe ambalaj sau pe etichetă.

(2) În cazul comerţului în vrac, informaţiile specifice conform standardelor de comercializare trebuie menţionate pe o etichetă în mod lizibil: varietatea, soiul, originea produsului şi clasa de calitate din care face parte produsul.

ART. 7

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii şi
dezvoltării rurale,
Dacian Cioloş

Bucureşti, 12 decembrie 2007.
Nr. 1.530.

—————

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *