HG nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc”

UN NOU AJUTOR DE MINIMIS PENTRU PORCINE

”Ajutorul de minimis reprezintă numărul de purcei primiţi cu titlu gratuit din rasele Bazna şi/sau
Mangaliţa de beneficiari, iar valoarea acestuia se calculează solicitantului ajutorului, respectiv
furnizorului de purcei, prin înmulţirea numărului de purcei cu 250 lei/cap purcel. Pentru a
beneficia de acest program, crescătorii de porci trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii de eligibilitate, respectiv să deţină exploataţii înregistrate sau autorizate
sanitar veterinar, să încheie un contract cu un procesator sau cu altă persoană juridică, să
primească cu titlu gratuit, un număr par de purcei, minim 2 şi maxim 10, de la un procesator
sau de la o altă persoană juridică, cu care are încheiat contract, să livreze minimum 50% din
purceii primiţi cu titlu gratuit, la procesatorul sau la altă persoană juridică, cu care a încheiat
contract, la o greutate, în viu, de minim 130 kg/cap, să respecte structura raţiei furajere
stabilită în contractul cu procesatorul sau cu o altă persoană juridică şi să deţină registrul
individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile art.1 pct.16 din
anexa la Ordinul ANSVSA nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru
implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi
bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare”, se mai precizează în comunicatul
Executivului. Furnizorii de porci solicitanţi ai ajutorului de minimis, trebuie să îndeplinească
mai multe condiţii, printre care sa deţină scroafe şi/sau scrofiţe, înscrise în registrul
genealogic, să furnizeze purcei înţărcaţi către procesator sau altă persoană juridică, la
greutate minimă de 10 kg/cap, în baza unui contract de livrare, iar purceii să fie identificaţi
potrivit legislaţiei în vigoare.
Procesatorii şi alte persoane juridice trebuie să preia purceii de la furnizori, în baza unui
contract de livrare şi să îi transporte către beneficiari, să încheie contract cu beneficiarii pentru
creşterea şi îngrăşarea purceilor, să preia de la beneficiari, în vederea abatorizarii si
procesarii, cel puţin 50% din efectivul de purcei destinat îngrăşării/beneficiar, la o greutate
minimă, în viu, de 130 kg/cap şi să plătească beneficiarului preţul stabilit prin contract.
”În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, furnizorii de purcei
din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, crescătorii de porci din rasele Bazna şi/sau Mangalita şi
procesatorii/alte persoane juridice, pot solicita înscrierea în Program, în baza unei cereri, care
se depune la direcţia agricolă judeţeană (DAJ), care îi înregistrează în registrele unice
corespunzătoare, precum şi în registrul de evidenţă al ajutorului de minimis. Durata de
aplicare a acestei scheme de ajutor de minimis este 2018-2020, iar valoarea totală a schemei
de ajutor de minimis pentru anul 2018 este de 4,6 mil. lei, în limita sumelor aprobate
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie, de la bugetul de stat”, se
mai arată în comunicat.

Textul hotărârii:

HG 9 2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *